Studentenraad KU Leuven sluit terug aan bij VVS

AV stemt unaniem voor herintrede

26 oktober 2019
Artikel
Auteur(s): Tijs Keukeleire
Vrijdag stemde de Studentenraad KU Leuven voor wederaansluiting bij de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), na meer dan drie jaar afwezigheid. Desondanks blijven bepaalde eisen niet ingewilligd.

De Studentenraad KU Leuven motiveert deze beslissing deels met veranderingen die al plaatsvonden binnen VVS en deels met wijzigingen die het nog wil doorvoeren wanneer ze toetreden. Het gaat onder meer over een stemverdeling die meer macht geeft aan de universiteiten en de oprichting van verschillende adviesraden voor universiteits- en hogescholenstudentenraden.

Een andere reden was de beperkte invloed die Stura kon uitoefenen op Vlaams beleid zonder het decretaal verankerde VVS, iets wat Stura-voorzitter Lotte Delemarre ook aanhaalde bij haar verkiezing eerder dit jaar.

Stura KU Leuven volgt met hun herintreding de Studentenraad UAntwerpen, die in 2016 kort na Stura ook de koepelorganisatie verliet. Vorig jaar kregen de twee grote studentenraden een gedeeld zitje in de Vlaamse Interuniversitaire Raad. Studentenraad UAntwerpens herintrede zorgde er echter voor dat hun gezamenlijke vertegenwoordiging daar verviel.

Een standpunt kan enkel nog worden aangenomen met een derde van de stemmen in beide groepen

Studentenraad UAntwerpen liep vooruit op Stura KU Leuven omdat ze niet wilden wachten tot VVS beter werd. Voorzitter Anthony Longo: 'We wilden geen kritiek leveren tot we zelf in de werking zouden zitten. Want het VVS-bestuur heeft vaak goede ideeën, maar ze misten de draagkracht om ze door te voeren omdat ze uniefs en hogescholen ontbraken.'

Toch toetreden

De interne veranderingen bij VVS waar Stura naar verwijst, gingen voornamelijk over de machtsverhoudingen tussen studentenraden van universiteiten en hogescholen. Tegenwoordig kan een standpunt bijvoorbeeld enkel nog worden aangenomen met een derde van de stemmen in beide groepen. Minderheidsstandpunten zijn ook een optie geworden. 

De Bureaustructuur is ook aangepast. Dat was volgens Stura nodig, en een belangrijke reden waarom ze er eerder uit VVS waren gestapt. In dat Bureau krijgen alle leden één stem, wat in het voordeel werkt van de kleine maar talrijke hogeschoolstudentenraden. Stura is zelf een structuur die gewend is aan meer macht voor de Algemene Vergadering en zou na haar intrede verder aan de verhouding willen werken.

'Wij hechten meer belang aan samenwerking en consensus dan het doordrukken van een stemgewicht'

Anthony Logo, Studentenraad UA

Stura KU Leuven heeft ook samengezeten met VVS voor een nieuwe stemverdeling waarin de stemaantallen van de universiteiten meer in balans zijn met hun werkelijke studentenaandeel. Stura zou twee stemmen extra krijgen, wat haar aantal op negen van de zestig brengt. Andere hogescholenstudentenraden zouden dan weer stemmen verliezen.

De nieuwe stemverdeling moet nog goedgekeurd worden op de Algemene Vergadering van VVS. Toch stapt Stura nu al in de organisatie zodat het kan meestemmen over de nieuwe verdeling. Het heeft wel beslist te zullen blijven zelfs al zou de nieuwe verdeling er niet doorkomen. Anders vrezen ze dat de stemming veel weg zou hebben van een referendum over hun toetreding - een handeling waarvoor in principe geen goedkeuring vereist is van VVS.

Duurzaamheid

De oude onevenwichtige stemverdeling - die de hogescholen 60% van de stemmen gaf terwijl zij 50% van de studenten vertegenwoordigen - was ook een reden van de Studentenraad UAntwerpen om destijds uit de organisatie te stappen. Toch is dat geen prioriteit meer van het huidige bestuur, zegt voorzitter Longo: 'Onze eigen AV moet zich nog uitspreken, maar ik kan zeggen dat de studentenraad hier meer belang hecht aan samenwerking en consensus dan het doordrukken van een stemgewicht.'

Hoe dan ook is het de vraag hoe duurzaam deze herintrede is. Een poging tot samenwerking tussen VVS en Stura voor een Vlaams memorandum liep vorig jaar grondig mis. Stura's woelige historische relatie met VVS is er sowieso een van komen en gaan. De laatste uitstap (voor die van 2016) dateert van 2006, waarna de organisatie - toen nog onder de vlag van LOKO - twee jaar later toch terugkeerde.

Lees ook:

VVS is back

Koepelorganisatie staat er, maar er is werk aan de winkel