Toekomstige studenten krijgen lesvrije dagen in eerste week

Startersdagen krijgen vorm

29 maart 2019
Artikel
Auteur(s): Tijs Keukeleire
Volgend jaar krijgen de faculteiten anderhalve dag voor startersactiviteiten. Vanaf het academiejaar erna zouden die de week voor de start van het academiejaar al plaatsvinden.

Er zijn twee elementen aan de startersdagen die in het oog springen, de ‘academische integratie’ enerzijds en de universiteitsbrede activiteit anderzijds. Vicerector Onderwijs Tine Baelmans: ‘Dat we tijdens de eerste week aan academische integratie doen, is nieuw. We willen nieuwe studenten duidelijk maken wat studeren betekent, aan onze universiteit en specifiek in hun opleiding.’

‘De ervaring van proffen die in de eerste bachelor doceren is dat de overgang voor heel wat studenten moeilijk loopt’, vertelt Jan Eggermont, de voorzitter van de Onderwijsraad. ‘We willen nu van meet af aan duidelijke verwachtingen scheppen bij studenten over hun studie- en leerengagement.’

'Het academiejaar 2020-2021 zou openen op woensdag, en de startersactiviteiten zouden plaatsvinden op donderdag en vrijdag'

Tine Baelmans, vicerector Onderwijs

De universiteitsbrede activiteit zal een evenement in het Stadspark en een ‘trail’ door Leuven inhouden, vertelt Baelmans. De faculteiten werden gevraagd om daarvoor de komende weken thema’s voor te dragen die de maatschappelijke rol van de KU Leuven uitlichten, zoals bijvoorbeeld onderzoek naar armoede, klimaatverandering of vrede.

Vanaf 2020 naar week 0

Het staat nog niet helemaal vast, maar vanaf 2020-2021 zullen de startersdagen waarschijnlijk vóór de start van het academiejaar plaatsvinden. Dat kon nu nog niet gebeuren omdat de koten dan ook een week vroeger beschikbaar moeten zijn, terwijl de 12-maandencontracten van dit academiejaar blijven doorlopen.

‘Die eerste dag van negen uur ‘s ochtends tot tien uur ‘s avonds was wat overbeladen’

Gerd Van Riel, decaan HIW

Tine Baelmans: ‘In dat scenario zou het academiejaar 2020-2021 openen op woensdag, en de startersactiviteiten zouden plaatsvinden op donderdag en vrijdag.’ In dat geval lopen de startersdagen deels samen met de Orientation Days voor internationale studenten, wat mogelijkheden schept voor een meer inclusieve benadering. Het is zeker Baelmans’ ambitie om die activiteiten meer te integreren.

Filosofie pionier

Aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) vond dit academiejaar al een Starter’s Week plaats met een intensief programma voor startende studenten. Op dag één kregen ze een typisch Engelstalig en een Nederlandstalig hoorcollege. Daarna discussieerden ze over de les in groepjes en de dag werd afgesloten met een Alma-maaltijd.

‘Die eerste dag van negen uur ‘s ochtends tot tien uur ‘s avonds was wat overbeladen, maar nu we ook dinsdagvoormiddag krijgen geeft dat al wat meer ruimte’, vertelt Gerd Van Riel, decaan van het HIW. De derde dag moesten de studenten al direct een paper schrijven over het hoorcollege. De week erna werden alle nieuwe studenten uitgenodigd bij de studiebegeleiders.

‘Het lijkt me logisch dat de invoering van de startersdagen gepaard gaat met een vervroeging van de inschrijvingsdeadline’

Gerd Van Riel, decaan HIW

Naast de stevige academische integratie, was er ook plaats voor het sociale. Van Riel: ‘Maandagochtend kregen de studenten een ontbijt, ‘s avonds een gezamenlijke maaltijd en er waren onthaalactiviteiten van faculteitskring NFK. Vanaf het begin werden onze studenten deel van een gemeenschap.’

Inschrijvingsdeadline

Van Riel merkt wel een op dat studenten die zich na de starter’s week inschreven, de week misten. Aan hen moest de uitleg opnieuw worden gegeven. ‘Het lijkt me logisch dat de invoering van de startersdagen gepaard gaat met een vervroeging van de inschrijvingsdeadline.’

Tine Baelmans reageert dat het natuurlijk niet de bedoeling is dat studenten activiteiten missen. ‘Maar we moeten oppassen met de deur te sluiten, er kunnen redenen zijn waarom sommige studenten zich pas laat inschrijven.’

Volgens vicerector Onderwijs Tine Baelmans zijn er vijf elementen die aan bod zullen komen tijdens de startersdagen:

  • Verwelkoming aan de universiteit
  • Sociale integratie, vooral via de kringen
  • De praktische kant: Toledo, ISP, IER...
  • Academische integratie: kennis laten maken met de richting en verwachtingen over studeren duidelijk stellen
  • Een universiteitsbrede activiteit