Vrije tolerantiekeuze eerstejaars op de helling

Eerstejaars krijgen 'deliberatiepakket'

30 september 2019
Analyse
Auteur(s): Tijs Keukeleire
KU Leuven wil het ambitieuzer: in drie jaar een bachelor halen moet opnieuw het doel zijn. Daartoe wil ze de autonomie van eerstejaars inperken, met misschien zelfs opnieuw examencommissies.

In de aanloop naar de opening van het academiejaar maakte rector Luc Sels duidelijk dat de verwachtingen weer hoger mogen liggen. 'Studenten weten te weinig hoeveel zij aan de samenleving kosten', liet hij bijvoorbeeld optekenen in De Standaard. 'Het bewustzijn dat aan een universiteit mogen studeren een privilege is (...) moet groeien.'

Maar Sels vindt dat de universiteit ook schuld treft, onder andere door de introductie van het tolerantiesysteem. 'We merken dat dat geleidelijk tot studieduurverlenging heeft geleid', zei hij in De zevende dag.

De vrije inzet van tolerantiekrediet staat voor eerstejaars nu op de helling in een interne nota, goedgekeurd eind vorig academiejaar. 'We leggen de focus op eerstejaars omdat we merken dat daar de studievertraging begint', vertelt vicerector Onderwijsbeleid Tine Baelmans. 'Op dit ogenblik werken we een mijlpaal uit voor de eerstejaars met bijhorend deliberatiepakket.'

'De 30% CSE-maatregel wordt soms opgevat als "Ik heb 30% CSE, dus ik ben er door." '

Tine Baelmans, vicerector Onderwijsbeleid

Het beleid zit al langer verveeld met studenten die liever hun vak herdoen dan hun tolerantiekrediet inzetten. 'Wat uit het tolerantiesysteem moet,' zegt Baelmans, 'is dat een student op basis van onvolledige informatie een heel belangrijke keuze moet maken: in je eerste jaar inschatten hoe zwaar vakken van de volgende jaren zullen zijn, kan je niet verwachten van studenten.'

Enter deliberatiecommissie?

Zolang studenten hun eerste zestig studiepunten niet hebben behaald, zijn ze in de toekomst bezig met hun 'mijlpaal' te behalen. Daarmee wil de universiteit een bepaalde perceptie keren. Baelmans: 'We gebruiken deze hervorming om de ambitie juist te zetten. De 30% CSE-maatregel wordt soms opgevat als "Ik heb 30% CSE, dus ik ben er door". Terwijl zestig studiepunten halen eigenlijk slagen is.'

Aan die mijlpaal wordt een 'deliberatiepakket' gekoppeld. De universiteit zal meer dan nu kunnen beslissen of een vak wordt meegenomen of niet. Hoe ver dat zal gaan, moet nog uitgeklaard worden in een technische werkgroep.

'Wij willen sowieso niet dat er beslist wordt voor de student, zonder enige kadering en inspraak'

Lotte Delemarre, voorzitter Studentenraad

Sowieso is het belangrijk dat het systeem vooral niet complexer wordt, zegt Baelmans. 'Het doel is maximale eenvoud en transparantie.' De werkgroep komt half oktober voor het eerst samen, en een eerste voorstel volgt in december-januari.

De studentenraad mag ook in die werkgroep zitten. 'Wij willen sowieso niet dat er beslist wordt voor de student, zonder enige kadering en inspraak', zegt Stura-voorzitter Lotte Delemarre. De studentenraad wil dat er minstens een opt-out komt voor de student.

Scores uit middelbaar

De universiteit grijpt ook naar andere maatregelen om de slaagkansen van eerstejaars te verhogen. Dit jaar begint het voorbereidingswerk voor ijkingstoetsen binnen de humane wetenschappen en worden de oefenpakketten voor eerstejaars verder uitgebouwd.

Daarnaast, zo kondigde Sels eveneens aan in De Standaard, wil KU Leuven in het advies aan toekomstige studenten de resultaten en studierichting uit het secundair onderwijs verwerken. Op dit moment krijgt hij daarvoor nog geen automatische data toegestuurd vanuit Vlaanderen.

Dylan Couck, bestuurder bij de Vlaamse Vereniging van Studenten (waar Stura geen deel van uitmaakt), reageerde in een opiniestuk fel tegen die plannen. Hij betoogde dat de plannen de bestaande ongelijkheden in het middelbaar zouden verankeren in plaats van studenten een schone lei te bieden.

Dat de rector nieuwe studievoortgangsmaatregelen en verwachtingen aan studenten presenteerde, is niet onlogisch. De start van het academiejaar liep immers samen met de eindspurt van de Vlaamse regeringsonderhandelaars, die willen ageren tegen de 'doorgeslagen flexibilisering'.