Daan Delespaul

Benieuwd wat deze auteur in het verleden schreef? Hier alvast een handig overzicht.

Artikels van Daan Delespaul

Coronavrij cantussen? Dan toch niet online. Kringen en verenigingen die een online cantus wilden organiseren stoten sinds kort op een 'njet' van de Stad en politie.

Bij een volgende lockdown zullen kotstudenten vaste kosten voor water en energie kunnen terugvorderen. De student moet dan wel bewijzen dat hij die lockdownperiode thuis doorbracht.

Nu de coronagolven nieuwe hoogtes bereiken, worden studenten zachtjes terug naar hun kot gedreven. Of dat in code oranje of in code rood moet, is momenteel een open vraag.

Het geld, de interesse en de politieke wil is er. Maar zes maanden na de oorspronkelijke deadline is nog steeds geen spoor te vinden van de Vlaamse imamopleiding.

Hoewel hij voornamelijk posten achter de schermen heeft bekleed, klinkt de naam van Frans van Daele – baron van Daele – als een klok.

De KU Leuven werkt aan twee nieuwe opleidingen. De bachelors European Studies en Sustainability worden opgericht met de buitenlandse partners uit het Una Europa-netwerk.

Vanaf maandag zit ook de KU Leuven in code oranje, waardoor de auditoria weer een pakje leger worden. KU Leuven voegt zich daarmee bij UGent, de Universiteit Antwerpen en de UHasselt.

De Alma's zaten leeg de voorbije weken. De organisatie stuurt nu bij en biedt enkel nog broodjes, soep en pastabekers aan. Alma-CEO Daniel Lips (62), op post sinds 2013, weet niet wat de oorzaak was.

Dan toch geen 24 urenloop in het eerste semester, maakt organisator LOKO bekend. Een herkansing in het tweede semester is wel nog aan de orde.

Donkere wolken pakken zich samen boven Alma. Omdat de verkoop in de eerste weken tegenviel, zal het studentenrestaurant voorlopig geen warme maaltijden aanbieden.

Kotbazen hanteren regelmatig racistische criteria bij de selectie van huurders, zo concludeert een onderzoek met praktijktesten van Veto. Het kotlabel blijkt daarmee niet resistent voor discriminatie.

De Vlaamse regering lichtte vorige week haar plannen toe voor de hervormde erf- en schenkbelasting. Een discussie die door de universiteiten met argusogen werd gevolgd.

Fakbar Letteren zal een week lang dichtblijven na enkele coronabesmettingen in de Letterengemeenschap. Het beheer hoopt daarmee verdere verspreidingen proactief tegen te gaan.

Het was een verrassing van formaat, Ben Weyts als minister van Onderwijs. Een jaar later leidt de N-VA'er het onderwijs met grinta en ambitie door de coronacrisis.

KU Leuven heeft werk, zo erkent rector Luc Sels in zijn welkomstwoord bij de opening van het academiejaar. Hij kondigt een aangescherpt tuchtreglement aan, gebaseerd op een nieuw Inclusiestatement.

Vanaf volgende week opent studentenrestaurant Alma opnieuw de deuren. Dat zal met een flinke prijsverhoging zijn.

De Inrichtende Overheid van de KU Leuven verkoos zopas een nieuwe algemeen beheerder. Wim Desmet is hoogleraar Werktuigkunde en broer van Kulak-vicerector Piet Desmet.

Studentenrestaurant Alma opent ondanks de coronaperikelen opnieuw de deuren. Maaltijden moeten samen met een zitplaats gereserveerd worden en vallen ongekend duur uit.

De Vlaamse overheid heeft, na een kader rond het onderwijsleven bij studenten, nu ook een kader voor studentenactiviteiten daarbuiten klaar. Fuiven, cantussen en galabals kunnen alvast niet doorgaan.

Stad Leuven en studentenkoepel LOKO hebben richtlijnen klaar voor dit semester. Voorlopig geen dopen of cantussen en een flowchart voor andere activiteiten. Wie overtreedt, riskeert een corona-pv.

De KU Leuven start een nieuwe tuchtprocedure tegen de nog actieve studenten die aanwezig waren op de Reuzegom-doop. De betrokkenen krijgen voorlopig geen toegang tot de universitaire gebouwen.

Geen academiejaar zonder 24 urenloop, ook in dit door het coronavirus geïnfecteerde jaar. De kringenloop zou kunnen doorgaan in het eerste semester, maar verandert wel van format.

De KU Leuven zal zich belanghebbende partij stellen in het Reuzegomproces, zo bevestigt rector Luc Sels aan Telefacts. De universiteit hoopt daarmee inkijk te krijgen in het proces.

In een nieuwsbericht gericht aan alle studenten en personeelsleden geeft rector Sels meer uitleg bij de reactie van de KU Leuven ten aanzien van de Reuzegommers.

Wat hebben de fatale Reuzegomdoop en de KU Leuven nu eigenlijk gemeen? Weinig, beargumenteert rector Luc Sels in een opiniestuk in De Standaard. En toch kunnen we dit niet zomaar laten passeren.

De afgelopen examenperiode behaalden studenten aan de KU Leuven, ondanks de omschakeling naar digitaal onderwijs, hogere cijfers dan normaal. De spreiding van resultaten bleef daarbij stabiel.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, de Vlaamse universiteiten en hogescholen hebben in samenspraak met de GEES overeenstemming bereikt over de organisatie van het volgende academiejaar.

Verpleegkundestudenten in hun vierde jaar krijgen dit jaar uitzonderlijk een onkostenvergoeding, zo beloofde minister Weyts in het Parlement. Een structurele oplossing blijft uit.

Snellere schifting en kortere studieduur, dat was de ratio van de mijlpaalregeling die de KU Leuven in februari beklonk. Daarover is intussen meer duidelijkheid.

Wie tijdens de lockdown niet op kot aanwezig was, kan binnenkort niet gemaakte kosten voor energie en water terugvorderen, zo bevestigt Vlaams Minister van Wonen Mathias Diependaele.

De KU Leuven heeft een borstbeeld van de omstreden Koning Leopold II, tot voor kort geplaatst in de Centrale Bibliotheek, geborgen. De actie komt er na een petitie van studenten en academici.

‘Blockdown’, ‘halvemeteren’ of ‘coronacation’, Van Dale zal de handen vol hebben bij de verkiezing van Woord van het Jaar.

Europa moet structureel anders, zei Macron. En zo geschiedde: een top was geboren. De Vlaamse Europarlementsleden zijn het dan wel eens over klimaat en R&D, politieke vernieuwing blijft moeilijk.

Een professor kan zijn mondelinge examens via Skype mits informatieverplichting aan de student opnemen, zo besliste de KU Leuven. Wie weigert zou geen examen kunnen afnemen.

Volgende week geven zeven Vlaamse Europese boegbeelden hun visie op de toekomst van Europa. We trappen al af met de toekomst van solidariteit, die in volle coronacrisis meer dan ooit onder druk staat.

Hoewel de coronalockdown haar eerste barsten vertoont, blijft het wachten op steunmaatregelen voor studenten. Daar wordt nochtans nog steeds aan gewerkt, belooft minister Weyts.

Iedereen geslaagd? Volgens Comac is dat, mits remediëring in de zomer, de enige rechtvaardige oplossing voor studenten in de coronacrisis.

De KU Leuven zal ook in mei de helft van de prijs aanrekenen voor de residenties die zij zelf verhuurt. Die nieuwe korting geldt tot 15 juni, maar kan verlengd worden.

Een economische terugval voor de KU Leuven op korte termijn kan een surplus vormen op lange termijn. Toch zal de crisis de 5 Vlaamse universiteiten tientallen miljoenen kosten. KU Leuven, quo vadis?

Met een boek in de hand, is de 'lockdown light' nog zo plezant! Van Haruki Murakami tot Michelle Obama, dit zijn de nieuwe cultuurtips van de Veto-redacteurs.

De KU Leuven zal haar mondelinge examens op afstand via Skype for Business afnemen en niet via andere media zoals Zoom. Nochtans is Skype volgens experten 'gewoon te instabiel'.

De dertien Vlaamse hogescholen schelden de kosten voor nutsvoorzieningen kwijt voor de kamers in eigen beheer. Ze roepen private verhuurders op een gelijkaardige geste te doen.

De series vliegen er ongetwijfeld door nu we massaal in ons kot blijven. Netflix al helemaal uitgekeken? De Veto-redactie schiet te hulp met extra inspiratie.

Nu het leeuwendeel van de studenten door de coronacrisis thuis zit, circuleren heel wat vragen rond de huur van koten. In deze FAQ biedt Veto antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

De juiste soundtrack kan alledaagsheid episch doen klinken, of helpt je om een leven in afzondering draaglijk te maken. Deze albums loodsen de Vetoredacteurs door coronatijden.

De afgelopen dagen werd gezocht naar een oplossing voor de huurders van studentenkamers die door de KU Leuven worden verhuurd. De universiteit belooft voor april een korting van 50% op de huurprijs.

Jaren na datum kan een ervaring met stalking nog steeds blijven doorleven. Lezers getuigen over hun ervaringen.

Op talrijke stagediensten in Vlaanderen wordt overwogen arts-specialisten in opleiding 'technisch werkloos' te stellen. Door hun specifieke arbeidscontracten zou deze groep zonder loon vallen.

Sommige hogeschoolstudenten krijgen vanaf 18 mei misschien toch nog fysiek les. Dat beslisten de Vlaamse hogescholen dinsdag.

De prijzen van Alma zijn 38 procent verhoogd ten opzichte van 2011 (p 16 van deze krant). Alma zelf verantwoordt die stijging al jaren door de koppeling aan de index.

Ondanks de veiligheidsvoorschriften rond het coronavirus gaat de Bloedserieusweek wel gewoon door. Noodzakelijk, zo blijkt, omdat de bloedvoorraad door het virus te laag dreigt te staan.

In 2004 keek schrijver Geert Mak nog vol optimisme naar Europa in zijn bestseller 'In Europa'. Zijn nieuwste publicatie 'Grote Verwachtingen' schetst een somberder beeld.

Van 59 cent tot 6,90 euro, Alma's 66-jarige bestaan wordt gekenmerkt door wederkerende prijsverhogingen. In tijden waarin een pasta 3,75 euro kost rest dan ook de vraag: kan dat echt niet goedkoper?

De KU Leuven hanteert vanaf 5 maart niet langer Google, maar Ecosia als standaard zoekmachine. Het initiatief komt er in samenwerking met Green Office.

Van 'een loutere versimpeling' tot 'heel wat bijkomende lasten voor de student': de meningen zijn verdeeld over een wetsontwerp dat de domiciliëring van studenten wenst te vergemakkelijken.

Politika's jaarlijkse Kopstukkendebat stond in het thema van de Europese Unie. Meer EU was de boodschap, maar waar naartoe bleek de vraag.

Volg hier het Groot Kopstukkendebat van Politika op de voet met live verslaggeving, factcheck en commentaar.

Het werd een werk van lange adem, maar sinds vorige week heeft België een eigen imamopleiding. Die komt er na samenwerking van de KU Leuven en AFOR, een instituut opgericht door de Moslimexecutieve.

Na de uitrol van de niet-bindende instapproef voor leraren, startten er beduidend minder studenten met een handicap aan de opleiding. Zulke proeven zouden nochtans de norm moeten worden in Vlaanderen.

De KU Leuven richt vanaf september volgend jaar een postgraduaat 'Malting and Brewing' in. De opleiding focust zich op de technische aspecten van mouten en brouwen.

Leuvens beruchtste kotbaas Appeltans is donderdag samen met zijn zoon opgepakt. Appeltans, die een groot aantal koten in Leuven bezit, is al jaren een doorn in het oog van zijn huurders.

Sugardating is sekswerk, maar heeft met een dating-focus niet het imago van klassieke prostitutie. Omdat sugarbabies zich vaak niet als sekswerkers identificeren, is goede vertegenwoordiging moeilijk.

Zo’n 38% van het budget van de EU gaat naar rechtstreekse subsidies voor Europese boeren. Jaarlijks stroomt nochtans een behoorlijke som geld uit die pot naar Belgische universiteiten.

Met een nieuwe werkgroep rond studentikoziteit hoopt koepelorganisatie LOKO de studentenidentiteit te versterken. Daarbij hoort een herziening van de codex.

Sociale School-studenten worden dinsdag vrijgeroosterd voor een 'general college' over de gevolgen van de besparingen in hun sector.

Geen week lijkt voorbij te gaan zonder alarmerende nieuwsberichten met studenten in de hoofdrol. Maar terwijl de krantenkoppen schreeuwen, blijft er voor de student geen vuiltje aan de lucht.

De Vlaamse kunsthogescholen maken zich flink zorgen om de besparingen in de cultuursector. Zij vrezen dat vooral de jonge afgestudeerden de dupe worden.

In de rechtervleugel van de Agora huist sinds kort de nieuwe Aula Emma Vorlat. Het bijgebouw heeft genderneutrale toiletten, een initiatief waarmee men inclusiviteit hoopt te bevorderen.

Uit de as van de SP.A herrijzen twee partijen als dé studentenfavoriet: Groen en N-VA. De polarisatie maakt duidelijk dat de hegemonie van traditioneel links bij de Leuvense student verleden tijd is.

Woensdagavond organiseerde taal- en regiostudieskring Eoos een ‘Politiek Incorrecte Avond’ in Fakbar Letteren. Het evenement stuit op kritiek vanuit diversiteitsplatform UNDIVIDED.

Leuvense studenten betalen gemiddeld vijf euro per studiepunt aan cursusmateriaal. De KU Leuven heeft geen strikt beleid rond de kost van dit materiaal, en dat leidt regelmatig tot excessen.

Met een voorsprong die ze gedurende de hele 24 urenloop konden aanhouden, winnen de sportkotters met 1078 rondjes de 24 urenloop 2019. Behalve VRG-Crimen vestigt iedereen een persoonlijk record.

De 24 urenloop gaat weer van start. Op deze blog vindt u gedurende de hele 24 urenloop live verslag van het reilen en zeilen van de lopers alsook het hele randgebeuren.

De 24 urenloop gaat weer van start. Op deze blog vindt u gedurende de hele 24 urenloop live verslag van het reilen en zeilen van de lopers alsook het hele randgebeuren.

Een werkweek van 60 uur, geen pensioenrechten en een ondermaatse verloning; het is dagelijkse kost voor de arts in opleiding. Koepelorgaan VASO pleit daarom voor een verbeterd statuut.

Op Instagram kent u hem als ‘kingconnah’, maar voorlopig blijft hij toch vooral de kroonprins van de SP.A. De 26-jarige Conner Rousseau bewijst dat jeugd en politiek kunnen matchen.

Ben Weyts (N-VA) is de nieuwe minister van Onderwijs en er blaast een nieuwe wind door zijn domein. Dat vraagt om een doorlichting van zijn regeerakkoord.

To eat or not to eat: that’s the question. Onder normale omstandigheden geen moeilijke vraag: je eet wanneer je honger hebt, je eet niet als je verzadigd bent. Simpel, toch?

De Zweedse partners trekken ten strijde tegen het lage studierendement van de Vlaamse student. Vooral de flexibilisering lijkt de dupe te worden. Kleine opleidingen houden ook hun hart vast.

Donderdag verzorgde Klaus Welle, secretaris-generaal in het Europese Parlement, in het HIW een crash course over de stand van zaken in Brussel. Zijn these: de EU staat meer dan ooit voor een keerpunt.

Beursstudenten kiezen steeds meer voor hogescholen en minder voor universiteiten, zo blijkt uit cijfers van de Vlaamse overheid. Het aantal beursstudenten in het hoger onderwijs neemt echter toe.

Ook op facultair niveau twijfelt de student tussen geel en groen. Groen en N-VA winnen beiden in vijf faculteiten. CD&V snoept Rechten af van N-VA, maar kan nergens procentpunten winnen.

Veto benaderde het academisch personeel van de KU Leuven met dezelfde peiling als de studenten. Met uiteindelijk 332 respondenten mag Groen ook daar op het hoogste schavotje gaan staan.

Ook voor de Europese verkiezingen kleurt KU Leuven groen. De ecologisten breiden hun voorsprong met 8,6% uit. CD&V tuimelt van twee naar vier en laat Open Vld en N-VA passeren.

Leuven surft op de groene golf, zoveel mag duidelijk wezen. Een exclusieve peiling van Veto onder 988 studenten kent de ecologisten 28,6% toe, zes procentpunten boven een licht verlieslijdende N-VA.

Ondanks een emotioneel zware slotklim blikt minister van Justitie Koen Geens tevreden terug op zijn regeerperiode. ‘Dat men het ons maar eens nadoet!'

De prestigieuze Ecole Nationale d’Administration dreigt te verdwijnen. De Franse eliteschool levert al decennialang de toppers van het Franse politieke bestel af, waaronder president Macron.

De laatste jaren werden in Vlaanderen steeds meer diploma’s uitgereikt, maar tegelijk deden studenten er nog nooit zo lang over. Steeds minder studenten slagen ook volledig in hun eerste jaar.

Achter de lage slaagkansen in het eerste jaar schuilt een probleem in de voortrajecten van studenten. Die lijken in Vlaanderen steeds minder te beantwoorden aan de uitdagingen van het hoger onderwijs.

Met het zicht op de Europese verkiezingen, krijgen de meeste kandidatenlijsten vorm. Daarop is ook plaats voor heel wat Leuvense professoren. Wat drijft hen naar de Unie?

In tijden van populisme en eurofobie trekt pan-Europese partij Volt straks in elf landen naar de kiezer. Ook in Vlaanderen hoopt de partij haar pro-Europese waarden te verdedigen.

Nu de Open VLD opnieuw pleit voor het opdoeken van de opkomstplicht, betreedt een nieuw verkiezingsthema de Wetstraatsarena. Een afschaffing zou nochtans spijtige gevolgen hebben.

Met de stille dood van de opleiding Nederlands aan de Amsterdamse Vrije Universiteit, wordt getwijfeld aan de toekomst van de taal. Is een studie Nederlands nog wel nuttig in internationale context?

In de nasleep van december vloeide heel wat inkt over studentenclubs, zowel in dit blad als in nationale media.

In een tjokvol Depot bracht Whispering Sons bij momenten een collectief exorcisme; al was de duivel zijn dansschoenen niet vergeten.

Terwijl de meeste studenten hun Erasmus doorbrengen in een stoffige Europese bibliotheek, trekken de studenten archeologie al jaren naar Egypte voor veldwerk.

Het inschrijvingsgeld voor internationale studenten buiten de EER werd dit jaar fors verhoogd. Een peiling van NFK wijst op grote tegenstand bij de internationals ten aanzien van die maatregel.

In de schaduw van Downing Street 10 wordt ook in Brussel gewerkt aan oplossingen voor de Brexitschade. Europarlementariër Ralph Packet schijnt licht op de toekomstig universitaire samenwerking.

Nu de Brexittrein verder richting ‘no deal’ stoomt, loeien de alarmsignalen op de Vlaamse rectoraten steeds luider. Als er geen akkoord komt, loopt de samenwerking met de Britse universiteiten gevaar.

Begin februari ondertekende de KU Leuven een nieuw partnerschap van zes Europese topuniversiteiten. De positie van het Europese hoger onderwijs staat met de Brexit immers onder druk.

Het Groot Kopstukkendebat gisteravond gemist? Geen nood. Wij zetten de feiten nog eens op een rijtje.

Volg hier het Groot Kopstukkendebat van Politika en VRG op de voet met live verslaggeving, factcheck en commentaar.

Met lege klassen, bibliotheken zonder boeken en onderbetaalde professoren is het academisch onderzoek in Venezuela tot een stilstand gekomen. Een braindrain van een hele generatie studenten dreigt.

Met Somnium ruilt Jacco Gardner zijn kabinet van curiositeiten in voor futuristische synthgolven. In STUK stelde de Nederlander zijn nieuwe werk voor met flashy lichten in een kolkende astronomie.

Gisteren gaf federaal minister van Werk Kris Peeters het openingscollege van het vak Politieke Actualiteit. Veto ging met hem op de koffie met vragen over klimaat, Europa en jongeren in de politiek.

In een open brief uiten de rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten hun bezorgdheid over het nakende Britse vertrek uit de EU. Een harde Brexit zou een einde maken aan de academische samenwerking.

Jean-Luc Nancy is een klinkende naam onder filosofen. De Franse denker doctoreerde bij Ricoeur en spreekt over Derrida en Hélène Cixous als kameraden. We spraken hem tijdens zijn verblijf in Leuven.

Op de heuvels van Gasthuisberg verblijven Leuvens merkwaardigste inwoners. Het universitaire Proefdierencentrum herbergt een grote collectie exotische en minder exotische dieren.

De studentenclubs verbinden zich ertoe het doopcharter te ondertekenen. Het huidige doopcharter wordt gewijzigd in samenspraak met de studentenvertegenwoordigers.

In navolging van het doopincident van vorige week reageert rector Luc Sels voor een eerste keer. Sels wil het doopcharter verstrengen en roept de clubs een laatste maal op het charter te ondertekenen.

Ooit al van kocho gehoord? De vezelrijke pannenkoek is het dagelijks brood van zo’n 15 miljoen Ethiopiërs. Onderzoekers van de KU Leuven bedachten een manier om de productie te verbeteren.

Vorige week verstoorde studentenvereniging Comac de Raad van Bestuur van de KU Leuven. Kop van jut is voorzitter Herman Daems, die te nauwe banden zou hebben met grootbank BNP Paribas.

Onderzoekers van de Universiteit Leiden plaatsen serieuze vraagtekens bij de samenwerking van Europese universiteiten met China. De controle van de Communistische partij blijkt immers steeds groter.

Een Japanse universiteit blijkt jarenlang met slaagcijfers geknoeid te hebben om het aandeel vrouwen te beperken. Een alleenstaand geval of de exponent van een dieperliggend probleem?

Over een klein jaar breit Marianne Thyssen een eind aan haar 29-jarige politieke carrière, maar voorlopig werkt de Commissaris van Werk en Sociale Zaken nog met volle overgave aan een beter Europa.

‘Goedendag, wij komen ons geloof verkondigen’. Wie een deurbel bezit, klinkt deze uitspraak vast niet onbekend in de oren. Maar wat valt er meer te vertellen over Jehovah's Getuigen?

De vaak surreële verhalen van België’s nieuwste inwoners raken ons allemaal. Op de Immersion Night van Noordzuidstudenten bracht een vluchteling zijn verhaal.

In 'Dubbel geboekt' vertellen twee prominente figuren over de boeken die hun leven hebben gekleurd. Ditmaal het kroonkoppel van de Vlaamse televisiewereld: Jonas Geirnaert en Julie Mahieu.

Afrika: een continent vol passie en natuurlijke rijkdom, maar straatarm en politiek verdeeld. Veel jonge mensen wagen zich aan een avontuur om het leven er te verbeteren, maar hoe doe je dat nu juist?

In ‘Belgium: een utopie voor onze tijd’ tekent filosoof-econoom Philippe Van Parijs zijn droomscenario uit voor ons kleine landje. Zingen we over tien jaar de Brabançonne in het Engels?

Apolloon klopt VTK op het scherpst van de snee met 1073 rondjes tegen 1072. LBK is derde met 1016 rondjes, op één ronde van Ekonomika. Medica weert Industria met 954 tegen 953. Wat een editie!

Bloed, zweet, tranen en vooral veel passie. Dat is de 24 urenloop in een notendop. Flikt VTK het weer, of moeten de ingenieurs het afleggen tegen de sportmannen van Apolloon?

Marble Sounds weet het Depot te bekoren, maar botst op de limieten van haar nieuwste plaat.

Maar liefst 4.447 studenten ruilden vorig jaar hun zo geliefde Leuven in voor een avontuur naar het onbekende. Maar waar ligt nu het walhalla van de Leuvense student?

‘He did it again! Sort of …’. Paolo Sorrentino, maker van de Oscarwinnende ‘La grande bellezza’, laat het corrupte karakter van de Italiaanse politiek ten volste uitspringen in zijn langspeler ‘Loro’.

In ‘Know thy neighbour’ laten we internationals aan bod over thema’s uit hun thuisland. Deze keer spitsen we ons toe op de verkiezingen in Brazilië, waar de democratie op het spel staat.

De recente verhogingen van het inschrijvingsgeld legt de pijnpunten van de vertegenwoordiging van Internationals opnieuw bloot. Stura en LOKO plannen alvast een reeks open vergaderingen.

Een bitter welkomstgeschenk voor vele niet-Europese studenten aan de KU Leuven: bij meer dan vijftien opleidingen steeg het inschrijvingsgeld aanzienlijk.

Je kijkt op tegen de blok? Nou, voor je weer zielig gaat doen: het kan altijd erger. Dit jaar valt de ramadan namelijk tussen 15 mei en 14 juni en dat is geen pretje voor de vele moslims met examens.

Dinsdag organiseerden ILT en CLT de Praattafels Arabisch. Zo brengen ze studenten Arabistiek in contact met Arabische nieuwkomers die zich door het Nederlands worstelen. Win-winsituatie toch?

De nieuwste jaarrekening van de stad Leuven doet heel wat stof opwaaien. Terwijl het stadsbestuur pronkt met een overschot van 12 miljoen euro, gelooft de oppositie niet in de 'goednieuwsshow'.

De afgelopen maanden toonden verschillende Vlaamse politici zich voorstander van het studentenstemrecht voor gemeenten, maar de kans dat jij volgend jaar in Leuven kan stemmen blijft klein.

Gaat het om de transcendente ervaring die je gisteren had op de Oude Markt? Of dat halve mirakel dat zich voltrok bij het openen van je IER? Elke student gelooft wel in iets hogers daarboven.