Roderik De Turck

Benieuwd wat deze auteur in het verleden schreef? Hier alvast een handig overzicht.

Artikels van Roderik De Turck

Vorige week stapten de studentenraden van de KU Leuven en UAntwerpen uit de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS). Stura KU Leuven wil nu een koepel zonder hogescholen.

De Nederlandse taal is sinds deze week met 'Stexit' weer een woord rijker.

De KU Leuven zet de toon op vlak van onderzoek en onderwijs. Toch moet rector Rik Torfs zich zorgen maken over werkdruk, de integratie en een weinig inspirerend Diversiteits- en Duurzaamheidsbeleid.

Onderzoek aan de KU Leuven excelleert, al blijft ook hier de werkdruk bijzonder hoog. “Ik denk dat we heel goed bezig zijn,” vindt vicerector Onderzoeksbeleid Liliane Schoofs.

Vanaf volgend academiejaar kunnen studenten een tweejarige master filosofie volgen aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte.

Als eerste vicerector Cultuur-, Duurzaamheid en Diversiteitsbeleid aan de KU Leuven heeft Katlijn Malfliet het niet gemakkelijk. Het enthousiasme is er, maar concrete realisaties gaan langzaam.

De faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen doorzwemt woelige waters. Huidig decaan Kris Willems en decaan-elect Bert Lauwers blikken terug en vooruit op uitdagingen en verwezenlijkingen.

Artikels overnemen met slechte vermelding lijkt onschuldig, maar is het niet.

Inefficiënt bestuursmodel, genderkloof, gebrekkige financiering en de integratie houden de groep Wetenschap &Technologie en vicerector Gielen wakker. Onderwijs en onderzoek doen het dan weer goed.

De visitatiecommissies zijn verleden tijd. In de plaats daarvan zal de KU Leuven onder het wakende oog van de NVAO nu zichzelf kritisch onder de loep nemen. Hoe kritisch, daar is discussie over.

Vanaf 2019 is het niet meer mogelijk om enkel in het volwassenenonderwijs een lerarenopleiding te volgen. Een stevige hervorming zet in op meer kwaliteit en meer studenten in de lerarenopleiding.

Excellerend onderzoek, prestatiedruk, financiële moeilijkheden en weinig vrouwelijke proffen. De groep Biomedische onder Wim Robberecht kent uitdagingen, maar staat er nog steeds sterk voor.

GAS-boetes voor fietsers en te dure cursusprijzen door Sofia. Studenten moeten waakzaam blijven. Anders komen ze er bedrogen uit.

Brecht Castel fietst voor Veto naar de Balkan en brengt onderweg diepgaande verhalen over vluchtelingen: Tegen de stroom in is een prachtconcept.

Knelpunten, zoals schoolverlaters zonder diploma, moeten aan gepakt worden, vindt Raymonda Verdyck van het gemeenschapsonderwijs. Betere doorstroom en een bredere eerste graad moeten soelaas bieden.

Een discussie over aanpak is niet slecht, maar verhelpt uiteindelijk geen enkel probleem.

Kwaliteitzorg, oriëntering, lerarenopleiding en future self. Het Onderwijsbeleid van Didier Pollefeyt is ambitieus en dynamisch, al klagen sommigen over werkdruk en toenemende centralisatie.

Uitgeverijen nemen een te grote winstmarge op wetenschappelijke publicaties. Het werkt de verspreiding van informatie tegen en toch blijven universiteiten passief. Verklaren wie verklaren kan.

Het aantal nieuwe inschrijvingen gaat op een meerderheid van de campussen achteruit. De KU Leuven maakt zich echter “geen zorgen”.

Om steeds meer winst te maken, eisen uitgeverijen meer geld voor wetenschappelijke tijdschriften. "Onrechtvaardig en onhoudbaar,” klinkt het. Initiatieven zoals Open Access moeten het tij keren.

Studentenblad Veto moet kritisch de studentengemeenschap aanschouwen. Dat betekent ook schrijven over die zaken die onze universiteit in een slecht daglicht stellen.

Studenten met kanker of andere zware ziektes kunnen geen groot studieprogramma opnemen. Hierdoor krijgen ze geen kinderbijslag. “Schrap die regel,” klinkt het.

Met de kwaliteit van het Vlaamse hoger onderwijs gaat het goed, aldus Ann Verreth en Marc Luwel. De nieuwe instellingsreview moet die kwaliteit verder bewaken.

Onlangs moest ik terugdenken aan mijn allereerste artikel voor Veto. Samen met partner in crime Pjotr ging ik het duurzaamheidsbeleid van Alma doorlichten.

De doorloop van het nieuwe kwaliteitszorgsysteem blijkt een succes. Naast een paar kleine veranderingen, willen de faculteiten af van de jaarlijkse cyclus. “De werkdruk is te hoog,” klinkt het.

Studeren in een bruisende stad zoals Brussel is verrijkend. Toch spelen imagoschade, dure pintjes en heimwee naar Odisee de studenten parten.

Twee jaar geleden ging de integratie van de KU Leuven van start. 15 verschillende campussen later vertellen rector Rik Torfs en Associatievoorzitter André Oosterlinck waar we nu (nog niet) staan.

Cynisme omzetten in enthousiasme, het is weinigen gegeven. En dan nog over een onderwerp als onderwijsvernieuwing.

De studentenvertegenwoordigers hebben een nieuwe stemprocedure voor de rectorsverkiezing gekozen. Het getrapte systeem wordt aangevuld met facultaire congressen.

Een meningsverschil tussen professor en assistent aan de faculteit Filosofie is ontaard, waarna de politie opgeroepen werd. Het incident verdeelt de faculteit, met verstoorde lessen tot gevolg.

Het nieuwe, universiteitsbrede keuzevak Studium Generale moet vanaf volgend jaar studenten de kans geven om hun algemene vorming op punt te stellen.

Naast een lichtbaken van onderzoek en onderwijs kan de KU Leuven best beschreven worden als een gigantische machine. De brandstof? Geld, natuurlijk. Alloceren is troef, maar vooral ook zeer moeilijk.

De punten van vijf vakken in de opleiding Geneeskunde zijn na publicatie aangepast. “We zitten de faculteit op de hielen,” klinkt het bij Medica.

De noodkreet van hogescholen afwimpelen met woorden als "passie" en "kwaliteit" getuigt van bitter weinig empathie. Bizar, want dat laatste zou net een vereiste moeten zijn voor Onderwijsministers.

Onze vorming richt zich te veel naar profielen. Die beginnen echter te snel te veranderen. Meer kunnen en minder specifiek kennen is de boodschap.

Onder de afgestudeerde Vlaamse industrieel ingenieurs zijn er 1612 werkzoekenden tegenover 2605 openstaande vacatures. "Profilering van opleiding en beroep moet verbeteren," klinkt het.

De nieuwe versie van Toledo lokt op Facebook meer negatieve dan positieve reacties uit. Het Toledoteam plant een feedbackronde na twee maanden van gewenning.

De Vlaamse regering keurt geen nieuwe richtingen goed tot het huidige aanbod overzichtelijker is. Die aanpak wil minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) verlengen als er geen verbetering komt.

In mei 1985 bezocht Paus Johannes Paulus II op een officiële rondreis door België de KU Leuven. Toenmalig rector Pieter De Somer toonde zich opvallend kritisch in zijn toespraak.

Studenten op campus Diepenbeek zijn zowel deel van de UHasselt als van de KU Leuven. Toch worden ze enkel vertegenwoordigd door de Studentenraad UHasselt.

De besparingsronde bij de Vlaamse overheid treft de al zeer kwetsbare hogescholen dubbel zo hard als de universiteiten. "De reserves zijn bijna op.” klinkt het.

De studentenvertegenwoordigers beslissen binnen twee weken hoe ze hun stemmen voor de rectorsverkiezing verdelen. De keuze is tussen een getrapt of een algemeen stemrecht.

There aren't many things Craig Calhoun hasn't researched. The underlying rationale? "There are always other options."

Het Interbellum: de periode dat de Grote Depressie de wereld onderuit haalde, de democratie door velen als voorbijgestreefd werd gezien en men ondertussen op de rand van de vulkaan feestte.

Craig Calhoun bezocht Leuven voor een lezing over solidariteit. “Het is de eerste keer in 150 jaar dat er geen socialistisch alternatief is gefocust op solidariteit.”

De beslissing over de stemprocedure voor de rectorsverkiezing is verschoven naar het tweede semester. Op tafel liggen algemeen stemrecht, het getrapte systeem en de zogeheten alternative vote.

Op 24 oktober bestaan de Verenigde Naties 70 jaar. Volgens sommigen een log en inefficiënt instituut, voor anderen een onontbeerlijk internationaal platform. Hoog tijd voor een evaluatie.

Het nieuwe kwaliteitszorgsysteem COBRA kronkelt rustig verder. Aan de faculteiten is de proefdoorloop aan de gang. Ondanks enkele organisatorische problemen, lijkt alles relatief vlot te verlopen.

Het COBRA-plan van vicerector Onderwijs Didier Pollefeyt kreeg deze week een positief advies van de Onderwijsraad. Daarmee wordt het plan stilaan realiteit.

Veto heeft een batterij aan goeie cartoonisten. Elke week werpt één van hen een eigenzinnige blik op de actualiteit.

Voor autonomie moet gestreden worden. Dat wist rector De Somer in 1985. Laten we hopen dat we die les niet vergeten zijn.

Onderwijsvernieuwingen en vooral -verbeteringen laten op zich wachten. Te lang op zich wachten.

Hogescholen zitten in een financieel vagevuur.

Er zijn altijd andere opties. Laat u nooit iets anders wijsmaken.

Weinig mensen op het praatcafé toont niet alleen slechte marketing, maar ook een tanend engagement.

Algemeen stemrecht is geen wondermiddel, maar wel een krachtige manier om meer studenten te betrekken.

Soms valt er weinig nuttigs te zeggen.

De politieke tegenstelling links-rechts is verouderd. Tijd voor een schoonmaak.

De doorsnee student is steeds verder verwijderd van de zoektocht naar echte kennis.

Schrijnend tekort aan studentenvertegenwoordigers legt structureel probleem bloot.

Het personeelsbeleid van de KU Leuven faalt. Tientallen getuigen klappen uit de biecht over pestgedrag, vriendjespolitiek, een machteloze ombudsman en personeelsdienst.

Ook de prominenten in het onderwijslandschap zijn bezorgd over het tekort aan studentenvertegenwoordigers.

LOKO begint aan het nieuwe academiejaar met een veel kleinere ploeg dan anders. Hoe komt dat en wat moet de studentenkoepel nu doen? Enkele oud-voorzitters geven hun visie.

De KU Leuven laat geen nieuwe studenten vertrekken naar Parijs. Blijven kan alleen onder strenge voorwaarden. “Geen massabijeenkomsten en zorgvuldig gegevens updaten,” zijn er twee van.

Op 12 februari lanceert Veto een nieuwe site. Daar is de redactie trots op.

Onder het stijgende aantal seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) is chlamydia de sterkste klimmer. Met 1 op 20 besmette personen zijn jongeren het kwetsbaarst. Experts luiden de alarmbel.

Een openhartige burgemeester overschouwt zijn tijdperk: “Ik geef graag toe dat mobiliteit een probleem is en blijft."

Al sinds 1995 is Louis Tobback burgemeester van Leuven. Eenentwintig jaar bestuur en een binnenkort een nieuwe opvolger: dat verdient een evaluatie.

De KU Leuven wil bij de inschrijvingen van de studenten een derde genderaanduiding toevoegen. Wettelijk kan het nog niet. “We bekijken een aanpassing van de wetgeving,” laat Koen Geens weten.

Saïd El Khadraoui stelt zich niet kandidaat als nieuwe Leuvense lijsttrekker. Bruno Tobback heeft wel interesse, al spreekt Tobback senior dat formeel tegen: "Bruno doet niet mee en dat is een feit."

Bij gebrek aan tegenstanders, staat Mohamed Ridouani in pole position als lijsttrekker voor sp.a in 2018. De weg naar het burgemeesterschap van Leuven ligt open.

Vele studenten blijven te lang in hun comfortzone. Als u denkt dat dat geen probleem is, vergist u zich.

Een rector in het gevang, een bibliotheek die in vlammen opgaat en een stad die bezet en gebombardeerd wordt. Ook de KU Leuven is de Tweede Wereldoorlog niet zonder trauma’s doorgekomen.

De reorganisatie van de Centrale bibliotheek en de Letterenbibliotheek in de divisies Artes en Cultuur & Erfgoed verloopt stroef. Communicatie blijkt het grote struikelblok te zijn.

Een vliegtuigcrash, een schietincident op de campus of salmonella in de Alma: het kan allemaal in de crisisweek van de master Bedrijfscommunicatie. Tijdens het praktijkproject lossen de studenten drie

Een anoniem collectief onder de naam #HacktheKUL wil met het 'hacken' van de KU Leuven Confessions-pagina zo veel mogelijk studenten lokken

In de nacht van 25 augustus 1914 ontketenen de Duitsers in Leuven een furie die zijn weerga niet kent. De universiteitsbibliotheek gaat in vlammen op, en talloze literaire schatten gaan verloren.