Vinsent Nollet

Benieuwd wat deze auteur in het verleden schreef? Hier alvast een handig overzicht.

Artikels van Vinsent Nollet

Een intern conflict kon Stura voor het tweede jaar op rij lamleggen. Dat wijst op diepe gebreken in haar ontwerp. Stura is toe aan een grondige herbezinning en moet haar machocultuur onder ogen komen.

Bij de opening van het academiejaar maakte rector Luc Sels van wetenschappelijke integriteit een van zijn belangrijkste strijdpunten. Een jaar later blijven er echter nog heel wat vragen over.

Ook voor de Europese verkiezingen kleurt KU Leuven groen. De ecologisten breiden hun voorsprong met 8,6% uit. CD&V tuimelt van twee naar vier en laat Open Vld en N-VA passeren.

Leuven surft op de groene golf, zoveel mag duidelijk wezen. Een exclusieve peiling van Veto onder 988 studenten kent de ecologisten 28,6% toe, zes procentpunten boven een licht verlieslijdende N-VA.

Als laatste in de reeks bezoeken we André Oosterlinck, ererector en oprichter en voorzitter van de Associatie KU Leuven, en weleens omschreven als de belangrijkste spin in het web van de KU Leuven.

Na de gebeurtenissen van de afgelopen dagen stelt Stura haar verkiezingen voor het kernbestuur opnieuw uit. Vier mandatarissen voor Internationaal en Duurzaamheid werden dit weekend wel al ingezworen.

Het hoger onderwijs is weinig aan bod gekomen deze campagne, ondanks de grote uitdagingen. Nochtans staat er heel wat in de programma’s, en ook de universiteiten schuiven prioriteiten naar voor.

Over het hoger onderwijs wordt tijdens campagnes minder gesproken, maar ook daar wordt met spanning uitgekeken naar de politieke machtswissel.

Kandidaat-voorzitter Sander Vanmaercke trekt zich terug en komt niet meer op. 'Wanneer emoties zich blijven opstapelen, moeten er soms moeilijke beslissingen genomen worden.'

Vanmorgen maakte Ilse Paepe bekend uit het neutrale kiescomité te stappen. Intussen legde ook huidig Stura-mandataris Hannes Dewaele zijn mandaat neer.

De verkiezingen worden wellicht opnieuw uitgesteld door recente ontwikkelingen. Verschillende betrokkenen spreken zich intussen uit over de voorbije gebeurtenissen.

Sinds de uitgestelde verkiezing voor de nieuwe voorzitter van de studentenraad afgelopen vrijdag staat het kiescomité onder druk vanwege de dubieuze rol die het tijdens de verkiezing speelde.

Vrijdag zou Stura een nieuwe voorzitter verkiezen. De verkiezing werd verdaagd naar aanleiding van onenigheid binnen de opkomende ploeg. ‘Deze onduidelijkheden staan een serene verkiezing in de weg.’

Het bestuur van de studentenraad kreeg dit jaar de zware taak om de vertegenwoordiging na een rampjaar weer op de sporen te zetten.

Na de paasvakantie kunnen de Leuvense studenten elk jaar genieten van een paar leutige weken: de kiesweken van de talrijke studentenkringen.

De Studentenraad kent een kort en toch erg turbulent bestaan. Na een rampjaar had een nieuwe ploeg dit academiejaar als taak de vertegenwoordiging weer uit de brand te slepen.

Vanop de bovenste verdieping kijkt CEO Wim Robberecht uit over Leuven stad. Sinds oktober 2018 draagt hij als gedelegeerd bestuurder de hoogste verantwoordelijkheid voor de uitdagingen van het UZ.

De laatste jaren werden in Vlaanderen steeds meer diploma’s uitgereikt, maar tegelijk deden studenten er nog nooit zo lang over. Steeds minder studenten slagen ook volledig in hun eerste jaar.

Begin dit academiejaar stelde Leuvens Hoogleraar Erwin Ooghe een plan voor om studenten gedeeltelijk hun studies te laten terugbetalen.

Achter de lage slaagkansen in het eerste jaar schuilt een probleem in de voortrajecten van studenten. Die lijken in Vlaanderen steeds minder te beantwoorden aan de uitdagingen van het hoger onderwijs.

Het Seniorenkonvent, dat de studentenclubs overkoepelt, ondertekende het doopcharter van de KU Leuven. De individuele clubs zelf deden dat niet en lijken zo de dans te ontspringen.

De herindeling van het academiejaar blijkt nog hoog op de agenda te staan. Sterker nog, de academische overheid bereidt die voor tegen 2021. Dat blijkt uit een strategische nota die Veto kon inkijken.

Het M-café sluit vanavond na tien jaar de deuren, laat zijn uitbater weten in een Facebookbericht. De kringen die er wekelijks hun fakbaravond hebben, zullen een ander stekje moeten opzoeken.

Na de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) stapt ook Stura met een programma naar de politiek. Ze handelde buiten haar eigen achterban om en inhoudelijke eensgezindheid vinden bleek een harde noot.

Het bureau van Koenraad Debackere, Algemeen Beheerder van de KU Leuven, ligt letterlijk in de schaduw van het rectoraat. Maar of we kunnen spreken van een schaduwbestuur, is hiermee niet gezegd.

Het Vlaams Katholiek Hoogstudentenverbond Leuven wijst het verzoek tot ondertekening van het hernieuwde doopcharter af. 'Het charter is geen vooruitgang.'

Na de fatale afloop bij een doop van studentenclub Reuzegom stuurde KU Leuven aan op ondertekening van een hernieuwd doopcharter. Gisteren verstreek de deadline, de mannenclubs ondertekenden niet.

Woensdag werd een evaluatierapport van de verplichte ijkingstoets gepubliceerd en een verbreding naar de sociale wetenschappen lonkt. Al is dat daar minder evident dan bij technischere opleidingen.

Volg hier het Groot Kopstukkendebat van Politika en VRG op de voet met live verslaggeving, factcheck en commentaar.

Het onderwijslandschap nuanceert de communicatie van onderwijsminister Hilde Crevits over de voorlopige resultaten van een jaar verplichte ijkingstoets burgerlijk ingenieur(-architect).

Dat het binnenkort verkiezingen zijn, is ook de studenten niet ontgaan. De Vlaamse Vereniging van Studenten stelt vandaag in het Vlaams parlement haar memorandum 2019-2024 voor.

Het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte schrapt vijf van zijn negen minoren in de bacheloropleiding. De decaan spreekt van ‘organisatorische onhoudbaarheid’.

De opleidingen bio- en industrieel ingenieur krijgen een verplichte, niet-bindende ijkingsproef, bevestigt de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR).

Albatros, de door LOKO uitgebate fuifzaal, sluit na achttien jaar de deuren. De beslissing komt er na een toestandsevaluatie en teleurstellende gesprekken met de eigenaar omtrent nieuwe investeringen.

De laatste loodjes wegen het zwaarst, zo luidt het cliché. Ter ondersteuning laten we graag een nieuw salvo blokanekdotes op jullie los, geserveerd door de student van vroeger - uw prof.

Je kan het je nu misschien maar moeilijk inbeelden, maar ooit zaten de professoren en rector van de KU Leuven zelf over hun cursus gebogen. Hoe studeerden zij, en hebben ze misschien tips?

In het Vlaams onderwijslandschap wordt nagedacht over een goede voorbereiding van jongeren op de universiteit. Minister Crevits wil meer ijkingstoetsen, maar niet alle universiteiten zijn fan.

De studentenclubs verbinden zich ertoe het doopcharter te ondertekenen. Het huidige doopcharter wordt gewijzigd in samenspraak met de studentenvertegenwoordigers.

Een student uit Edegem belandde gisteravond in het ziekenhuis na een doop en verkeert in kritieke toestand. Ook twee andere studenten werden opgenomen, maar zijn er minder erg aan toe.

Het nieuwe onderwijsplan wil assistenten en doctorandi meer betrekken bij het beleid. Vooral op vlak van erkenning en de verhouding tussen onderzoek en lesopdrachten is er nog werk aan de winkel.

Anno 2018 is de democratisering van het hoger onderwijs nog steeds een heikel punt. De KU Leuven zet nu in op niet-bindende toelatingsproeven, maar zetten die ook zoden aan de dijk?

Het idee achter de ‘Megafoon’ is erg eenvoudig: we willen mensen in de opiniejournalistiek betrekken die daar uit zichzelf niet toe komen.

Onderzoekers kunnen vanaf nu beroep doen op een werkingsgarantie. Het debat over een echte basisfinanciering krijgt intussen nieuw leven ingeblazen. Op 5 december vindt daarover een symposium plaats.

Met een nieuwe nota wil het beleid ex-hogeschooldocenten beter waarderen en een duidelijker perspectief geven op hun verdere loopbaan.

Van bij de eerste handdruk is het duidelijk - Timothy Garton Ash is een Oxfordprofessor pur sang; Brits accent, manchetknopen en parfum inbegrepen.

De Leuvense en Antwerpse studentenraden krijgen een zitje in de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) naast de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS), die er al namens alle instellingen zetelde.

Slechts de helft van de studenten behaalt binnen de vijf jaar een bachelordiploma, zegt vicerector Onderwijsbeleid Tine Baelmans. ‘We willen de focus verleggen naar eerste zit.’

Vorige week ging het licht op groen voor het langverwachte onderwijsplan. Dat zet vooral in op oriëntering en maatschappelijke vorming van studenten. Ook ijkingstoetsen krijgen een prominente plaats.

Apolloon klopt VTK op het scherpst van de snee met 1073 rondjes tegen 1072. LBK is derde met 1016 rondjes, op één ronde van Ekonomika. Medica weert Industria met 954 tegen 953. Wat een editie!

Rond half drie vannacht vertrok een loper bij Apolloon die het halverwege zijn rondje voor bekeken hield en zijn edele delen tentoonspreidde voor het resterende deel van zijn rondje.

Bloed, zweet, tranen en vooral veel passie. Dat is de 24 urenloop in een notendop. Flikt VTK het weer, of moeten de ingenieurs het afleggen tegen de sportmannen van Apolloon?

Na een woelige periode voor de studentenraad treffen we voorzitter Robbe Van Hoof voor een kritisch onderhoud over de studentenvertegenwoordiging.

Al jaren verschijnen in Veto artikels over kotbaas Appeltans.

De Leuvense woningnood zorgt dat vluchtelingen na hun erkenning soms hun toevlucht zoeken tot studentenkoten. Zo ook tot afgeleefde kamers van de beruchte Appeltans, die een fikse huurprijs vraagt.

Met wachtlijsten van meer dan negen jaar voor sociale woningen zoeken erkende vluchtelingen hun heil in aftandse koten. Ondertussen is het percentage sociale woningen gedaald.

Dat de onthaaldagen er komen, en wel volgend academiejaar al, staat zo goed als vast. Hoe die er concreet moeten uitzien is nog koffiedik kijken.

De studentenraad is gewonnen voor een algemene ijkingsproef. Dat laat ze weten in een reactie op het nieuws over de grote uitval door de 30% CSE regel.

In het spraakmakende boek ‘Onder rectoren’ duikt De Morgen-journalist Remy Amkreutz in de vuile was van de Vlaamse universiteiten.

Vandaag wordt het nieuw academisch jaar ingeluid. De traditionele stoet der togati, de speeches en andere feestelijkheden kun je hier volgen.

De Leuvense KVHV-afdeling distantieert zich van het opiniestuk dat gisteren in een artikel in Veto verscheen.

Congo was beter af als Belgische kolonie, dat beargumenteert Maxime Goris, geschiedenisstudent en nationaal praeses van het KVHV in een lezersbrief aan Veto. Hij doet dat in eigen naam.

Het wordt aanschuiven en dringen voor fietsers op de Leuvense ring. Door een nieuwe regeling van het Agentschap Wegen en Verkeer verliezen zij hun voorrang aan automobilisten.

In een korte reactie aan Veto laat rector Luc Sels weten niet meer te willen reageren op zijn tweet, met het oog op sereniteit. Ook de andere rectoren zullen dat niet meer doen, bevestigden ze hem.

De Studentenraad van de KU Leuven vroeg luidkeels of jullie 'Mei gemist hebben'. Het jaar is echter al wel wat langer bezig. Een verhelderend overzicht van een tocht met heel wat struikelstenen.

Om 7u ’s ochtends en zonder aankondiging protesteerden de studentenvertegenwoordigers van de studentenraad afgelopen woensdag aan de statige deuren van het rectoraat.

‘Veto, dan zijn jullie toch van Gent, niet?’ De minister is in de war. Haar zoon studeerde in Gent, nu in Leuven. ‘Vandaar dat ik de associatie maakte, soit. Dat was een schampere opmerking.’ (lacht)

Kenny Van Minsel werd verkozen tot nieuwe voorzitter van de Leuvense studentenkoepel. Voor het eerst in een hele poos kwamen twee kandidaten op. 'Het was enorm boeiend.'

Een honderdtal studenten protesteerde vanochtend aan het rectoraat tegen de herindeling van het academiejaar. De rector zelf was niet aanwezig.

Uit een grootschalige bevraging van de VAD blijkt dat 90% van jongeren tussen 18 en 26 jaar indrinkt. Daarvan is ook 9 op 10 student.

In samenwerking met KU Leuven heeft de UHasselt een alternatief uitgewerkt voor de ijkingstoets met hogere voorspellende waarde. Bovendien werkt het over alle opleidingen heen.

Vanaf heden, bijna een jaar na Luc Sels' verkiezing als nieuwe rector, is het geïntegreerd beleidsplan vrij raadpleegbaar voor alle geledingen van de universiteit. De rector licht zijn plannen toe.

Wie wordt nooit eens moedeloos van de voortdurende informatiestorm waarin we ons bevinden? Berichten, nieuws, reclame, foto’s: de (digitale) wereld eist meer dan ooit voortdurend onze aandacht op.

De generatie van mei '68 was niet bang om te dromen. Tussen alle utopieën is er misschien wel eentje die op lange termijn realistisch blijkt: de zogenaamde 'commonistische' universiteit.

Hindernissenparcours ‘Survival of the Student’ trok voor haar vierde editie 1400 studenten aan. Zomerse temperaturen kreeg ze er gratis bij.

Eergisteren vond de eerste editie van We, The Future!? plaats. Hare Majesteit de Koningin Mathilde was van de partij en verschillende presides formuleren bedenkingen bij het subsidieregelement.

Met de slogan 'Can't Touch This' trapt LOKO, de Leuvense studentenkoepel, haar tweede campagne tegen grensoverschrijdend gedrag af.

Een gratis vat in de fak op maandag, politiek debat op dinsdag en cantus op woensdag: activiteiten te over voor de Leuvense student, en altijd voor een spotprijs. Hoe krijgen kringen dat voor elkaar?

Busy times for philosophy students at KU Leuven. A new student collective is challenging the Nieuwe Filosofische Kring (NFK). ‘International students do not have consistent representation'.

De filosofiestudenten kennen een bewogen tijd. Een nieuw studentencollectief zet de huidige Nieuwe Filosofische Kring onder druk. 'Internationale studenten zijn niet consistent vertegenwoordigd'.

The English programme at the Institute of Philosophy is set to become more expensive for international students. The extra money would be reinvested in better coaching.

Engelstalige opleidingen binnen de faculteit Wijsbegeerte zullen voor internationale studenten fors duurder worden. Met het extra budget wil de faculteit investeren in coaches.

Toen Emile Zola in 1898 met een open brief in de Franse krant L’Aurore van president Faure een echt, openbaar proces eiste voor de van spionage beschuldigde kapitein Dreyfus, sloeg dat in als een bom.

Basisfinanciering was een van de grote campagnethema’s tijdens de rectorverkiezingen. Maar nu Luc Sels ook effectief rector is, lijkt implementatie verre van zeker.

Het businessmodel van grote wetenschappelijke uitgeverijen komt steeds meer onder druk te staan. Open Access-initiatieven groeien gestaag en ook het beleidsniveau springt stilaan mee op de kar.

Begin februari lanceerde de Nederlandse Tweede Kamer een onderzoek naar zelfcensuur onder wetenschappers. Sindsdien heerst er een boeiend debat over bias in de humane wetenschap.

‘Koffie veroorzaakt kanker' en ‘Asperges kunnen uitzaaiingen tegengaan'. Dagelijks worden we geconfronteerd met van de pot gerukte gezondheidsartikels. En dat zorgt voor problemen.

KotNet, het goedkope internetabonnement voor Leuvense studenten, houdt het na 20 jaar voor bekeken. Telenet lanceert vanaf maart een nieuw internetaanbod zonder tussenkomst van de KU Leuven.

Een nachtje uit eindigde voor een Leuvense student in een klein drama. Hij nam twee Brusselaars op kot die hun laatste trein hadden gemist. Ze overvielen hem de ochtend erna. 'Het was gepland.'

Indrinken op kot maar te lui om naar de winkel te gaan? Enkele studenten vonden een gat in de markt en richtten ‘Booznow’ op, een webshop die drank aan huis levert.

Vandaag opent de nieuwe Alma op Gasthuisberg officieel de deuren voor studenten. Alma introduceert er ook meteen haar nieuwe huisstijl.

Trouwen met je high school sweetheart: evident voor de één, schrikwekkend voor de ander. Hoe kijken studenten naar een vaste relatie? En wat als het misloopt? Veto verzamelde wat getuigenissen.

De reeks ‘In de marge’ zoekt studenten die zich inzetten voor minder zichtbare vormen van vrijwilligerswerk. Deze editie spraken we met Jef, student handelsingenieur en animator in het rusthuis.

De tradities uit het clubleven gaan ver terug en domineerden voor lange tijd het leven van de Leuvense student. Een geschiedenis van lintjes en pintjes.

Wanneer je op een redactievergadering van Veto vraagt wie er ooit bij een studentenclub zou gaan, wordt het meteen duidelijk. Zoiets doe je niet zomaar.

We naderen de laatste uurtjes van de 24 urenloop. De lopers geven nog steeds alles en nog lang niet op. Maar wat verdienen ze daar mee? Veto dook alvast in de prijzen.

Wat u moet weten voor het slapengaan: de stand is in lijn van de verwachtingen, LBK doet het slecht.

Kranten staan er vol van, talkshows gaan er op in, professoren, zelfs rectoren worden opgevoerd: het debat over geloof en wetenschap is levendiger dan ooit. Kun je geloven en weten tegelijk?

Memes lijken niet meer weg te slaan uit de internetcultuur van het laatste decennium. Wat er in 2010 uitzag als een hype die wel snel weer zou wegebben, werd een vaste waarde op onze Facebookfeeds.

Eind oktober vindt de 46e editie van de 24 urenloop plaats. Wat begon als een klein initiatief van ingenieurskring VTK ontpopte zich tot hét sportieve studentenevenement van Leuven. Een overzicht.

We kunnen weer op onze beide oren slapen, de nieuwe studentenflik is sinds deze zomer een feit. Dorien volgt Rik op, die naar Canada verhuisde. Veto hoorde haar uit.

Hoe is het gesteld met de ambitie van onze studentenvertegenwoordigers? Over heel Vlaanderen raken steeds minder mandaten ingevuld. Tijd voor allerlei (geldelijke) compensaties?

Anno 2017 kunnen ook fakbars niet meer ontkomen aan gekende fenomenen die het studentenleven teisteren. Bezoekersaantallen dalen, vooral het vinden van vrijwilligers blijkt een issue.

Fak Letteren blijft dit jaar dan toch open, tegen alle onheilspellende geruchten in. Er heerst weer optimisme bij het beheer en de kringen in de zoektocht naar een nieuw bestuur.

De KU Leuven financiert indirect de klimaatopwarming. Dat zegt de actiegroep ‘KU Leuven Fossil Free’, die de universiteit ertoe wil bewegen niet meer te investeren in de fossiele brandstoffensector.

Het valt misschien weinigen op, maar bijna alle straten en pleinen die naar een persoon zijn vernoemd in Leuven, zijn vernoemd naar mannen. En nu komt daar nog een mannennaam bij.

Dat de markt doordringt tot alle uithoeken van de samenleving, is niets nieuws meer. Dat er verregaande consequenties aan verbonden zijn, vergeten we vaak.

Donderdag betoogde de Nationalistische Studentenvereniging (NSV!). Ooit veranderden ze Leuven in een strijdtoneel, maar vandaag kent de betoging een steeds kleiner draagvlak.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois lanceerde het idee van een Vlaamse grondwet. Al wil hij ook meer bevoegdheden overgeheveld zien. Geen van beiden zijn haalbaar deze legislatuur, weet ook hij.

De tegenstelling tussen links en rechts lijkt vandaag prominent aanwezig. De meningen zijn echter verdeeld over het nut om het steeds complexere politieke landschap in te delen in containerbegrippen.