De K in KU Leuven

Katholicisme aan de KU Leuven: relikwie of geluksbrenger?

Onze universiteit lijkt ambigu over haar katholieke karakter. Welke rol speelt de Kerk nog binnen onze alma mater? 'De Kerk is een institutie van mensen.' Met mensen valt te praten. Dat is wat Veto ook in deze editie poogt. Een gesprek dat niet zwart-wit uitviel. Niet grijs. Maar kleurrijk.