Dossier: mei 68

Honderden studenten beslisten het in '66-'68 uit te roepen: Niet met ons. De betekenis van Mei '68 vind je niet in (de strijd om) haar erfenis, maar in de voegen van het studentenprotest.

In dit dossier vertellen we het verhaal van de schokken die de Leuvense kasseien in de jaren ‘66-‘68 te verduren kregen. Ze werden uit de straat gepeu- terd en door ramen gesmeten. Soms, wanneer studenten het echt moe zijn, hoeft verder niets te gebeuren.