Drugs bij studenten

Ruim de helft van de ondervraagde studenten geeft aan ooit drugs gebruikt te hebben.

Dat blijkt uit een ondervraging van Veto bij 825 studenten die een maand lang online werd verspreid door Veto. Er werd gepeild naar de populairste soorten drugs en naar de frequentie van het gebruik.

Om precies te zijn geeft 55,3% van de ondervraagde studenten aan ooit al eens drugs te hebben gebruikt. 20% daarvan geeft aan wekelijks drugs te gebruiken, 22,9% maandelijks en 28,1% gebruikt jaarlijks drugs. De resterende 29% heeft het ooit eens geprobeerd.

Cannabis blijkt uit de bevraging de populairste drug waar 53% van de bevraagde studenten aangaf het op z’n minst eenmaal te hebben gebruikt. Maar ook andere drugs zijn in trek. Maar liefst 14% geeft aan minstens een keer xtc of MDMA te hebben gebruikt, 8% truffels of paddo’s, cocaïne of lachgas. In de marge vinden we ketamine (5%), speed (4%) en LSD (3%).