Het rapport van Sels

Evaluatiereeks: wat presteerde de KU Leuven de afgelopen vier jaar?

Onze evaluatiereeks kwam tot stand aan de hand van gesprekken met 44 professoren, beleidsmakers en studentenvertegenwoordigers. Daarnaast peilden we ook naar de algemene tevredenheid binnen de universiteit aan de hand van een survey, waaraan 206 anonieme personeelsleden uit de faculteiten Geneeskunde, Ingenieurswetenschappen, Wetenschappen, Letteren en Rechtsgeleerdheid deelnamen.