Politiek Vocabularium

​In de reeks 'Politiek vocabularium' gaat Veto op zoek naar de betekenis van enkele veelgebruikte politieke termen waarmee we dagelijks om de oren worden geslaan. Want wat betekent conservatief, politiek incorrect of links en rechts nu precies?
In de eerste reeks gaan we op zoek naar de relevantie van links en rechts. Waar dit begrippenpaar vroeger een duidelijke betekenis had, is dat vandaag niet meer evident. Containerbegrippen of relevante politiek termen? In de tweede reeks zocht Veto na waar progressief en conservatief precies voor staan. “Linkse attitudes zijn niet altijd progressief, integendeel” vindt filosoof Herman De Dijn alvast.

In het derde deel neemt Veto de politieke (in)correctheid onder de loep. Voor de één een blokkering van elk serieus debat, voor de andere een reëel probleem in de hedendaagse maatschappelijke cultuur.