Psychische gezondheid bij studenten

De (on)macht van onze gedachten

De helft van de eerstejaarsstudenten aan de KU Leuven geeft aan psychische klachten te hebben. Van alle studenten aan de KU Leuven heeft 5%, ongeveer 2.000 personen, matige tot ernstige psychische problemen. Het gaat dan bijvoorbeeld over psychische stoornissen zoals een depressie, eetstoornis of alcoholverslaving. Veto zocht naar de verhalen achter die cijfers en onderzocht de psychische gezondheid bij studenten.