Stagairs vallen tussen de mazen van het net in: met een statuut tussen student en werknemer ontbreekt een goede omkadering.

In oktober 2017 formuleerde de Vlaamse Jeugdraad een advies over onbetaalde stages buiten de opleiding. Van de jongeren die stage lopen na hun opleiding, werd tachtig procent niet vergoed. Daarmee deed België het het slechtst van heel Europa. Omdat een goede omkadering ontbreekt om problemen aan te kaarten, zijn overuren zonder vergoeding, irrelevante takenpakketten en mentale problemen moeilijk op te lossen.