Verkiezingen 2019

In dit dossier peilde Veto naar het stemgedrag bij studenten en academisch personeel aan de KU Leuven. De groene golf overspoelt de universiteit, zo blijkt. Met 28,6% hopt Groen over een licht verlieslijdend N-VA als nieuwe grootste studentenpartij. Bij de docenten haalt Groen zelfs bijna 40%. Het is duidelijk waar de universitaire wereld haar klemtonen legt: milieu, migratie en meer Europa.

Commentaar

Tegelijk is er de laatste jaren heel wat te doen over het gebrek aan politiek vertrouwen. Ook onder studenten, zo wijst onze peiling uit, voelt 48% zich niet vertegenwoordigd door ‘de politiek’. Nochtans, als we sommige critici mogen geloven, worden studenten opgeleid om deel uit te maken van dezelfde elite die ook de politiek bevolkt. Wat er ook van zij, reflectie dringt zich op. Want als je je niet vertegenwoordigd voelt door de mensen die je verkiest, dan is er een probleem. En waar het probleem ongetwijfeld gedeeltelijk bij politici en systeem ligt, dient ook de kiezer zelf na te denken over zijn rol in de democratie.

We moeten ons afvragen of we de schuld niet al te makkelijk afschuiven op ‘de politiek’. Want de politiek dat zijn wij. In een parlementair systeem delegeer je niet de hele macht aan het politiek systeem. Wat gedelegeerd wordt, is het dagelijks bestuur. Het debat over de algemene visie, het uitzetten van de algemene lijnen, moet door het volk zelf gevoerd worden. En iedereen heeft de verantwoordelijkheid daarover na te denken en daar aan bij te dragen. Dan hoef je het nog niet volledig eens te zijn met de partij waar je op stemt.

En wie dat allemaal niet gelooft, moet maar denken aan de woorden van Winston Churchill, in navolging van anderen: De democratie is de slechtste staatsvorm, op alle andere na.

Vincent Cuypers is redacteur Opinie, Vinsent Nollet is hoofdredacteur. Dit standpunt wordt gedragen door de voltallige redactie.