Meewerken bij de redactie van Veto?

Veto is een studentenblad voor en door Leuvense studenten. Ben jij student en wil je graag meewerken? Wees welkom!

De redactie van Veto bestaat uit een hoofdredacteur, een redactiesecretaris en enkele vaste redacteurs die een afdeling coördineren, zoals Internationaal of Cultuur. Alle andere medewerkers kiezen zelf welke artikels zij willen schrijven, voor welk artikel ze een beeld willen voorzien, hoeveel mopjes ze doorsturen naar de KU Leugen en hoeveel tijd zij in Veto willen investeren.

Praktisch

Elke donderdag om 20u00 houden we een redactievergadering op onze redactie ('s Meiersstraat 5, eerste verdieping) in Leuven. Daar stellen de redacteurs verschillende onderwerpen voor, waaruit medewerkers een keuze kunnen maken. Zij kunnen dan gedurende twee weken aan hun artikel(s) werken. 

Veto's deadline – voor artikels, foto's en cartoons – ligt tweewekelijks op woensdag om 23u59; daarna doet de eindredactie zijn werk. In het weekend wordt er gelay-out en nagelezen. Daags nadien ligt de versgeperste Veto al te blinken in je aula of Alma.

Wij zijn te allen tijde op zoek naar fotografen, journalisten, lay-outers, cartoonisten, grappenmakers, ICT'ers en nalezers. Veto drijft nu eenmaal op losse student-vrijwilligers. Ervaring is geen vereiste, goesting des te meer. Nieuwe medewerkers worden overigens niet aan hun lot overgelaten: redacteurs staan je bij met raad en daad. De meeste studenten beginnen bij Veto als journalist of fotograaf, maar draaien al snel mee bij het lay-outen of nalezen op zondagavond. Hoe ver je daarin gaat, kies je dus helemaal zelf, van week tot week. Heb je nog vragen? Kom eens langs in de 's Meiersstraat of mail naar veto@veto.be.