Internationaal

De vaak surreële verhalen van België’s nieuwste inwoners raken ons allemaal. Op de Immersion Night van Noordzuidstudenten bracht een vluchteling zijn verhaal.

Kreunen ontwikkelingslanden werkelijk onder het wegtrekken van studenten en doctorandi naar het Westen? Een stukje nuance achter het begrip 'brain drain'.

De Hongaarse regering heeft in augustus aangekondigd universiteiten het recht te ontnemen om masterdiploma’s in de genderstudies uit te reiken. Op 20 oktober is dit decreet in werking getreden.

Afrika: een continent vol passie en natuurlijke rijkdom, maar straatarm en politiek verdeeld. Veel jonge mensen wagen zich aan een avontuur om het leven er te verbeteren, maar hoe doe je dat nu juist?