Onderwijs

De ijkingstoetsen van burgerlijk ingenieur, ingenieur-architect en Diergeneeskunde kennen dit jaar slechtere scores. Onder andere COVID-19 heeft daar mogelijk een hand in gehad.

De jeugd leest niet meer en onze vaardigheid om langere teksten te lezen en te verwerken neemt af. Dat heeft een impact op het aantal studenten in universitaire taalopleidingen.

Na een onrustige zomer kan de Studentenraad KU Leuven terug op adem komen. Op 1 oktober hebben ze zes nieuwe kandidaten verkozen en staat Stura nu met tien leden.

Liesbet Heyvaert, vicedecaan onderwijs van de faculteit Letteren, heeft het met 57% gehaald van Nadia Lie in de decaansverkiezingen. De bewogen verkiezingen komen daarmee tot een eindpunt.