Onderwijs

Discussies over onderwijshervormingen in de bachelors doen opnieuw vragen rijzen bij de positie van de vakken Religie, zingeving en levensbeschouwing. Toch vallen die vakken niet zomaar te vervangen.

Het hoger onderwijs gaat volgende week terug naar de situatie van december: slechts een beperkt aantal lessen zullen nog fysiek doorgaan. Stille studieruimtes kunnen ook nog.

Diversiteit in de lerarenopleiding, onderwijsambassadeur, de K in KU Leuven en een bekritiseerde app: de voorbije twee weken in het hoger onderwijs.

De Vlaamse regering voert met een audit de strijd op tegen de veronderstelde verengelsing van het hoger onderwijs. De KU Leuven bibbert en legt in afwachting van het onderzoek een eigen taalnota voor.