Onderwijs

De hervorming van het academiejaar ligt opnieuw op tafel, zowel aan de KU Leuven als de UGent. Een mogelijke herindeling staat gepland voor 2020.

KU Leuven wil de profielen van opleidingen aanscherpen. Zogenaamde opleidingsblauwdrukken zouden voor meer duidelijkheid moeten zorgen.

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) heeft een advies gegeven over de extra kosten die studenten soms betalen bovenop hun inschrijvingsgeld. Dat advies vraagt vooral duidelijkheid voor de studenten.

Informatie over de evaluatie en opvolging van het onderwijs aan de KU Leuven wordt beschikbaar gesteld voor al wie deel uitmaakt van de universiteit. Naar buiten toe is dat een stuk gelimiteerder.