Onderwijs

Onderwijs kort

Artikel

Diversiteit in de lerarenopleiding, onderwijsambassadeur, de K in KU Leuven en een bekritiseerde app: de voorbije twee weken in het hoger onderwijs.

De Vlaamse regering voert met een audit de strijd op tegen de veronderstelde verengelsing van het hoger onderwijs. De KU Leuven bibbert en legt in afwachting van het onderzoek een eigen taalnota voor.

Van aanstelling tot promotie: onderwijs staat onder druk in de loopbaan van professoren. De universiteit zoekt naar oplossingen, maar komt laat.

51% van de proffen is (eerder) tevreden over het werk van de rectorale ploeg. Maar bij studenten, assistenten en ondersteuners leeft onvrede. Herhaalt een tegenkandidaat Sels' trucje uit 2017?