Onderzoek

Op zoek naar een thesisonderwerp? Sinds april koppelt de Wetenschapswinkel van de KU Leuven studenten opnieuw aan maatschappelijk relevant onderzoek.

Jan D’hooge, gewoon hoogleraar in de cardiale beeldvorming, volgt Reine Meylaerts op als vicerector Onderzoeksbeleid. D’hooge staat voor grote uitdagingen, maar heeft nog weinig concrete plannen.

Het 'Journal of Trial and Error' wil het beeld doorbreken dat wetenschap altijd leidt tot grote doorbraken: het tijdschrift publiceert enkel onderzoeken die het beoogde resultaat niet behaalden.

Een enquête van de KU Leuven wijst uit dat 82% van de doctorandi vertraging opliep wegens de coronacrisis. Oplossingen komen traag op gang.