Opinie

2020 was een bizar jaar, voor iedereen en rond de jaarwisseling leek het alsof er verandering ging komen. Intussen zijn we drie maanden verder en … niets is veranderd, zeker?

Intersectionaliteit is opvallend afwezig in wetenschappelijk onderzoek. Toch is het cruciaal opdat onderzoek een reëel beeld van de werkelijkheid biedt, in plaats van ongelijkheid te versterken.

Onze Gentse collega's van Schamper maakten iets vreemds mee: ze kregen kritiek van UGent-personeel voor een digitale advertentie van de KU Leuven. Daarop liet de KU Leuven de advertentie verwijderen.

De aandacht voor mentale gezondheid is er, maar om die goed te besteden hebben we meer nodig: emotie en een vicerector