Opinie

De KU Leuven werkt in het kader van Horizon 2020, een Europees subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie, mee aan het project LAW-TRAIN.

Een opiniestuk over verkracht willen worden na een bolleke of twee​.

Dorstig naar OASEs

Editoriaal

Op pagina vier en vijf van deze krant lees je een uitgebreide analyse van de meest radicale vorm van onderwijsinnovatie van de laatste jaren aan de KU Leuven: OASE van de faculteit Wetenschappen.

Vorige week kon u bij Veto nog lezen hoe het academiejaar luisterrijk werd geopend met de ietwat pompeuze stoet der togati.