Opinie

Sinds kort heeft ons land opnieuw een regering. Het veelkleurige palet van partijen noopt tot eigenheid, als een felle vis in een koraallandschap.

Nu de coronagolven nieuwe hoogtes bereiken, worden studenten zachtjes terug naar hun kot gedreven. Of dat in code oranje of in code rood moet, is momenteel een open vraag.

Het staat onder elk HLN-artikel te lezen; men geeft studenten de schuld van de stijging van de cijfers. Dit is een brief aan al degenen die niet verder kijken dan hun neus lang is.

Als je naar een feedbackmoment gaat van een examen, kom je er vaak beter uit dan toen je binnenkwam. Een les die nog vele studenten te leren hebben.