Opinie

Van geschenkbonnen tot voorrang op het strand; tweedeverblijvers worden gepamperd deze dagen. Vincent Cuypers eist de zee terug voor wat ze is: een natuurlijk schoon dat niemand privé toebehoort.

Verveling troef, nu het coronavirus door ons Belgenland waart. Ook voor Veto. Daarom kruipen twee redacteurs in de pen om elkaar afwisselend een digitale brief te schrijven.

Verveling troef, nu het coronavirus door ons Belgenland waart. Ook voor Veto. Daarom kruipen twee redacteurs in de pen om elkaar afwisselend een digitale brief te schrijven.

Koelinstallaties en airco’s warmen het klimaat potentieel sneller op dan de bij het brede publiek bekende oorzaken zoals de verbranding van fossiele brandstoffen.