Opinie

In verkiezingstijd vliegen de dure beloften in het rond, maar het begrotingsspook loert om de hoek. Prof. Frank Vandenbroucke bekijkt hoe de politiek moet omgaan met budgettaire beperkingen.

In deze klimaatcolumn pleit Jan Costers tegen twee veelgebruikte sofismen in het debat: dat van het geloof erin enerzijds, en dat van de schuld aan de opwarming anderzijds.

Wie wel eens naar Temptation Island kijkt, ziet dat onze taal meer en meer Engels klinkt. Een slechte zaak, betoogt Arthur Hendrikx.

Onze omgang met de natuur lijkt op heel wat vlakken verstard. Een reflectie op de mogelijke oorzaak.