Opinie

Een raad, werkgroep-labo's, klankbordgroepen, een Green Office, ecoteams, enzovoort; er bestaat heel wat om je als student in te zetten voor duurzaamheid aan de KU Leuven.

Het zouden gouden tijden moeten zijn voor politieke satire en comedy.

Onze rector pakt uit met het Colruyt-principe: ergens anders beter, ik trakteer u een pint. Dat is zijn academische versie van ergens anders goedkoper, onze prijs is al aangepast.

Geachte heer Tilleman, wij vragen aan de rechtsfaculteit de deelname in het Law Train-project, een onderzoek waarin Israëlische instellingen een hoofdrol spelen, stop te zetten.