Sociaal

De Metaforum-werkgroep rond multiregionaliteit aan de KU Leuven heeft haar rapport voorgesteld. De bevindingen zijn confronterend, maar de werkgroep reikt ook oplossingen aan.

Op 17 november was Veto aanwezig bij het Jong Voorzittersdebat. Ondanks de wegvallende livestream, was het een inhoudelijke en interessante avond.

Brussel ligt begraven onder loden wolken terwijl Veto in gesprek gaat met Luuk van Middelaar. Hij ziet ze ook, maar maant Europa aan tot kalmte. 'Wees niet te snel om de EU ten dode op te schrijven.'

Leuven is genomineerd voor de 'Acces City Award', de Europese toegankelijkheidsprijs. Het beleid kent positieve evoluties, maar er blijven duidelijke knelpunten.