Sociaal

Niet alleen symbooldossiers, maar een echte restitutiepolitiek: Nadia Nsayi zet zich als Belgisch-Congolese politicologe in voor een verregaande dekolonisatie van de Vlaamse samenleving.

In 2025 zal de KU Leuven zeshonderd jaar bestaan. Een jaar lang zullen op alle campussen activiteiten plaatsvinden, al wil de universiteit met de viering verder gaan dan louter toeters en bellen.

In België kan je als jongere tussen de 18 en 25 jaar ervoor kiezen om je te engageren bij een organisatie. Het platform van de Samenlevingsdienst faciliteert dit en helpt jongeren bij hun zoektocht.

Beursstudenten staakten de afgelopen vier jaar steeds vaker hun studies, terwijl de dropout in de groep zonder beurs stabiel blijft. ‘Het hoger onderwijs is minder democratisch dan we dachten.’