Sociaal

Geen rust voor Kristof Calvo, federaal fractieleider van Ecolo-Groen. Tussen de debatten rond de regeringsverklaring en het plannen van een natuurwandeling door blijft hij zijn strijdvaardige zelve.

De coronacrisis maakt dakloze mensen kwetsbaarder. Het openbaar leven is stilgezet en bijgevolg 'komt hun zelfredzaamheid in het gedrang', aldus Simon Mertens, straathoekwerker van CAW Oost-Brabant.

Jaren na datum kan een ervaring met stalking nog steeds blijven doorleven. Lezers getuigen over hun ervaringen.

Steeds meer mensen doen aangiftes van stalking, maar de drempel blijft hoog. Studenten vormen een belangrijke risicogroep, zowel om slachtoffer te worden als om stalkgedrag te vertonen.