Student

Een van de jongste professoren ooit aan de rechtenfaculteit combineert geestdrift voor zijn vak met ongeziene namenkennis van zijn studenten: 'Want niemand mag het gevoel krijgen een nummer te zijn.'

Met het sluiten van de bibliotheken schieten online studieruimtes als paddenstoelen uit de grond. Studenten vertellen dat ze door de online sociale druk beter studeren, maar ook mensen leren kennen.

Een enquête bij internationale studenten op kot in Leuven toont dat 40% vaak tot altijd eenzaam is. De lockdown weegt enorm, dat is duidelijk. Slechts een vijfde volgt de regels weinig tot nooit.

De Leuvense cursusdiensten mogen terug openen. Hoewel cudi's als boekenwinkel onder de huidige maatregelen konden openblijven, vroeg de universiteit initieel de deuren te sluiten.