Student

De KU Leuven heeft de tweede tuchtprocedure tegen ex-Reuzegomleden afgerond in beroep. Het Gemeenschappelijk Bureau oordeelt dat zeven van hen voor een paar jaar of definitief uitgesloten worden.

Een tiental professoren, voornamelijk uit Franstalig België, vraagt in een online petitie om de heropening van de auditoria bij de start van het tweede semester.

Van gesloten horeca tot wachtrijen om Deliverookoerier te worden: veel meer studenten zijn op zoek dan er jobs te krijgen zijn. Of de impact van de overheidsregels positief is, blijft onduidelijk.

Een van de jongste professoren ooit aan de rechtenfaculteit combineert geestdrift voor zijn vak met ongeziene namenkennis van zijn studenten: 'Want niemand mag het gevoel krijgen een nummer te zijn.'