Student

Op 28 februari organiseerde VRG het Interfacultair Welsprekendheidstornooi. Zes kandidaten betraden de PDS. Emilia Verbeke won, economist Andreas Van Puyenbroeck ontving de publieksprijs.

Na de fatale afloop bij een doop van studentenclub Reuzegom stuurde KU Leuven aan op ondertekening van een hernieuwd doopcharter. Gisteren verstreek de deadline, de mannenclubs ondertekenden niet.

Het Vlaams Katholiek Hoogstudentenverbond Leuven wijst het verzoek tot ondertekening van het hernieuwde doopcharter af. 'Het charter is geen vooruitgang.'

De deadline voor het ondertekenen van het Leuvense doopcharter verstreek gisteren. De faculteitskringen en vrouwelijke studentenclubs ondertekenden, de mannenclubs vooralsnog niet.