"Een kwestie van geven en nemen"

Kringraadkader informeerde BOB

Vorig jaar werkten buroleden van Kringraad, één van de zes geledingen van Loko, samen met de BOB, de Belgische Opsporingsbrigade. Dat blijkt uit het buroverslag van deze raad van maandag 19 februari 1996. Kringraad speelde informatie door over akties van andere organisaties zonder die daarbij om toestemming te vragen. Ex-Kringraadvoorzitter Tim Vermeir maakt daar tegenover Veto zelfs helemaal geen geheim van: "Ik vind dat Kringraad informatie kan doorspelen over akties van organisaties buiten Loko, zoals vrije verenigingen en andere."

Jean-Pierre Vinckx is eerste wachtmeester bij de Leuvense rijkswacht en het meest bekende gezicht van de plaatselijke BOB. Organiseert iemand een aktie of een betoging, altijd duikt Vinckx wel ergens op. Zelfs op fuiven en recepties is hij van de partij. Zo was hij de voorbije jaren ook regelmatig op de kantoren van Kringraad. Ook dit jaar nog bezoekt hij op gezette tijden de 's Meiersstraat.

Plat

Dat het vorig jaar niet enkel bleef bij 'koffiekletsen' mag blijken uit een buroverslag van maandag 19 februari 1996. Het buro van Kringraad bestaat uit de voorzitter, de vrijgestelden en een aantal andere leden van de raad die zich bezig houden met het dagelijkse bestuur. Blijkbaar kon niet iedereen van het buro zich vinden in die nauwe kontakten tussen de BOB en Kringraad. Naar aanleiding van het uitlekken van informatie naar de BOB over een aktie van Genoeg, het Leuvens groen jongerennetwerk, op 12 februari, stelde een burolid zich vragen bij het feit dat Vinckx de deur van het Kringraadkantoor plat liep. Het bleek dat de BOB'er via deze weg informatie over akties en betogingen te weten kwam die niet voor zijn oren bestemd was.
De toenmalige voorzitter, Tim Vermeir, en een aantal andere buroleden van Kringraad zagen hierin geen graten. Zo stelde Vermeir zelf volgens het bewuste verslag dat "we wat opportunistisch mogen zijn en dat het hier een kwestie van geven en nemen is. Het is belangrijk om kontakten te houden." Een ander burolid deed er nog een schepje bovenop. Zij stelde dat "Kringraad als vertegenwoordiger van de studenten in sommige gevallen wel informatie kan doorgeven." Hoe dat nu precies allemaal in elkaar zit met dat 'geven en nemen' vroegen we aan de Tim Vermeir zelf. "Ik vind dat onze kontakten geoorloofd zijn, want je krijgt daar iets voor in de plaats. Het was uiteraard niet de bedoeling om aan Vinckx informatie door te spelen over de akties die de raden van Loko zelf organiseren. Maar ik vind wel dat het kan met informatie over akties van andere organisaties, zoals vrije verenigingen en andere organisaties. Door die openheid tegenover de BOB zijn zij veel fleksibeler tegenover akties die wij organiseren: zo doen ze minder moeilijk bij de aanvraag van een betoging en zijn ze soepeler in het bepalen van het parcours van een betoging bijvoorbeeld. Maar het is natuurlijk altijd zo dat je in het doorgeven van informatie de grenzen van de redelijkheid moet kennen. Dat is met alles zo."
Wachtmeester Vinckx heeft evenmin een probleem met deze gang van zaken. "Voor mij is rechtstreeks kontakt met de mensen belangrijk. Soms komen zij mij zelf vragen of ik ergens weet van heb. Als kringen of studenten er behoefte aan hebben om aan mij informatie door te spelen dan is dat hun recht. Ik sta daar open voor. Als je met elkaar kan werken en eerlijk zijn dan verloopt alles veel vlotter."
Jan Van Damme, de huidige voorzitter van Kringraad, had weinig kommentaar. Hij beweert van niets te weten en geen kontakten met de BOB te onderhouden.
Annemie Deckx


Inhoud