Derde- en vierdejaarstudenten Lemmens spelen viermaal Beckett in Stuc

"Overspeligen, beken nooit!"

Elk jaar brengen de derde- en vierdejaarstudenten van het Lemmensinstituut een voorstelling om hun kunnen eens tentoon te spreiden. Samen met gastregisseur Geert De Smedt zetten ze dit jaar een selektie uit het werk van Beckett op de planken. Voor het eerst neemt ook het Stuc deel door de produktie technisch te begeleiden en in hun programmatie op te nemen.

Sedert het begin van het akademiejaar zijn de studenten tijdens zogenaamde projektweken bezig met het opbouwen van de voorstelling. Vijf weken kregen ze om de vier stukken of fragmenten van Beckett op de planken te zetten. Daarbij werd van hen niet alleen knetterend spel verwacht maar ook dat zij zelf kostuums naaiden of rekwisieten maakten, zoals de drie gigantische urnen voor Spel. Ook de techniek moesten ze zelf doen, zij het onder de deskundige leiding van een technicus van het Stuc.

Het was gastregisseur De Smedt die met Beckett op de proppen kwam. De lektuur van een onlangs verschenen biografie bracht hem op het idee om de studenten Dramatische Kunst van het Lemmens met het oeuvre van de Nobelprijswinnaar te konfronteren. Voor de studenten was het een toffe uitdaging. Greet Samyn: "Kwa thematiek vind ik Beckett zeer hedendaags. Spel gaat bijvoorbeeld over overspel, iets dat toch nog altijd bestaat." Voor Natalie Sterckx maakt Beckett deel uit van de teatergeschiedenis. Het feit dat zijn werk al tientallen keren is gespeeld, maakt het volgens haar moeilijker omdat alles wel al eens gedaan is.

Keurslijf

In hun eerste en tweede jaar brachten de studenten stukken die meer gebaseerd waren op improvisaties. Deze keer werden de regie-aanwijzingen van Beckett trouw gevolgd waardoor de akteurs in een soort keurslijf terechtkwamen. Samyn vindt dat niet slecht. Het zorgt voor een andere manier van akteren. De Smedt, die zich bijgevolg meer als spelbegeleider dan als regisseur ziet, deelt haar visie. Volgens hem is het een goede leerschool want dat keurslijf vraagt toch nog om heel veel persoonlijke invulling. Hij wou er dan absoluut ook geen eksperiment van maken maar een levende voorstelling, want hoewel Beckett's teksten nogal abstrakt lijken, zijn ze toch ook heel poëtisch.
In totaal worden vier stukken van Beckett gebracht: Spel zonder woorden, Komen en gaan, Spel en een fragment uit Wachten op Godot. Vooral Spel is een indrukwekkend stukje absurd teater. Op een rij staan drie urnen waar hoofden uitsteken: een man geflankeerd door twee vrouwen. De ene was zijn vrouw, de andere zijn minnares. Samen brengen ze -- soms tegelijk, meestal om beurt -- hun versie van het overspel. Waar in het begin nog verwarring heerst, legt Beckett langzamerhand de schrijnende werkelijkheid bloot. Wat overblijft, zijn drie gebroken mensen die elk de andere twee wantrouwen. De hoofden zijn verworden tot vaten vol twijfels, aan zichzelf en aan de anderen. Zijn wat bittere moraal heeft Beckett dan al lang weggegeven, maar ze echoot toch nog door: "Overspeligen, beken nooit!"

Snoeischaar

Een leuk tussendoortje vormt Komen en gaan. Drie meisjes in baljurk zitten naast elkaar op een bank. Ze hebben elkaar al lang niet meer gezien. Ze praten wat over vroeger. Af en toe gaat iemand van de drie weg, waarop de andere twee beginnen te roddelen over haar. Het spel herhaalt zich driemaal met een andere aktrice. Bizar, absurd, maar zeer onderhoudend. Uit Wachten op Godot spelen vier studenten de scène waarbij Vladimir en Estragon het gezelschap krijgen van Lucky en Pozzo.
De voorstelling begint echter met het vreemdste wat een toneelauteur ooit heeft kunnen schrijven: een Spel zonder woorden. Dat is het ook: één akteur, Filip Vandemeulebroecke, komt het podium opgestommeld en begint een absurd ballet met allerlei metalen kubussen, een fles water, een snoeischaar en een boom. Het doet wat denken aan de hedendaagse dans zoals Vandekeybus die tegenwoordig brengt. Het onderstreept in elk geval wat de studenten beweren: Beckett heeft nog niets van zijn relevantie verloren.
Matthieu Van Steenkiste
Vier maal Beckett door de studenten van het derde en vierde jaar Dramatische Kunst aan het Lemmensinstituut. Woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 maart om 20 uur in de Brandweerkazerne. Info en tickets bij Stuc: 016/20 81 33.Inhoud