Naar een open volkspartij?

Toscane ligt ver van Leuven

Terwijl de politieke tenoren grootste plannen smeden over een nieuwe volkspartij, heerst er aan de basis heel wat meer onduidelijkheid. Veto ondervroeg de voorzitters van de liberale en kristen-demokratische studentenverenigingen in Leuven en konfronteerde hen met een gewezen studentenvertegenwoordiger die nu aktief is in de Nieuwe Christen-Demokratie (NCD) van Johan Van Hecke.

Veto: Welke waarden moet de man in de straat zich voorstellen bij een grote volkspartij zoals de NCD die bepleit?
Koert Debeuf (politiek sekretaris NCD)Koert Debeuf (politiek sekretaris NCD): «Vooreerst moeten we goed voor ogen houden dat er nog geen volkspartij bestaat, dus het is niet mogelijk het profiel zomaar te omschrijven. Er zijn op dit moment heel veel partijen met overlappende standpunten, waardoor de mensen verward raken. Het geheel wordt daardoor minder bestuurbaar zoals we dit zien in Antwerpen maar ook in de Vlaamse Regering. Dit kan volgens mij opgelost worden door op zoek te gaan naar grotere gehelen.»
    «De traditionele partijen steunen op breuklijnen die al meer dan honderd jaar oud zijn. Wij gaan op zoek naar nieuwe breuklijnen, die eventueel door alle partijen heen kunnen lopen. Zo onderscheid ik een breuklijn tussen enerzijds zij die denken dat ze weten wat goed is voor de mensen en anderzijds zij die vertrouwen hebben in de mensen en hen dan ook hun eigen verantwoordelijkheid willen laten opnemen. Rond deze nieuwe pool willen wij onze nieuwe volkspartij gaan oprichten.»
Frank Beckx (voorzitter LVSV-Leuven)Frank Beckx (voorzitter LVSV-Leuven): «Wanneer ik het woord 'volkspartij' hoor, denk ik meteen aan de CVP, een partij met standpunten die erg vaag overkomen en waarvan het elektoraat de laatste twintig jaar gehalveerd werd. Daarom vraag ik mij af of een open volkspartij wel zo aantrekkelijk is. Mensen hebben nood aan duidelijke keuzes en de VLD bood hen die duidelijke opties. Zij wil dit nu blijkbaar opgeven uit machtsoverwegingen. We moeten absoluut vermijden dat we komen tot een partij met verschillende strekkingen zoals dit het geval was bij de oude CVP.»

Totaalprojekt

Peter Aspeslagh (voorzitter CDS-Leuven)Peter Aspeslagh (voorzitter CDS-Leuven): "Ik begrijp dat CD&V soms een beetje vaag overkomt bij de mensen maar wij bieden nu eenmaal een totaalprojekt aan waarmee de mensen zich kunnen identificeren. Het is de taak van de kristen-demokratie om zo veel mogelijk mensen te vertegenwoordigen en dit gebeurt nu het beste in een ruim kader.»
Veto: Gaat CD&V er nog steeds vanuit dat zij de 'natuurlijke' volkspartij is voor Vlaanderen of wil zij met een duidelijker profiel naar voren treden?
Peter: «Op ons vernieuwingskongres hebben we onszelf een nieuw profiel aangemeten en enkele belangrijke keuzes gemaakt. Wij kiezen voor de verbondenheid tussen de mensen en proberen het maatschappelijke middenveld te stimuleren. Wij hebben dus wel degelijk het profiel dat moet leiden naar het konsept van wat men onder 'volkspartij' verstaat.»
Veto: Een volkspartij leidt dus onvermijdelijk naar meerdere strekkingen?
Frank: «In de diskussie over de toenadering tussen de VLD en de NCD hoor ik Johan Van Hecke inderdaad spreken over een kristen-demokratische strekking binnen de volkspartij.»
Koert: «Het hangt allemaal af van de manier waarop je je organiseert. Indien binnen een volkspartij liberalen en kristen-demokraten allebei verschillende standpunten innemen en pas daarna samenkomen, dan heb je inderdaad te maken met verschillende strekkingen. Een eengemaakte struktuur is daarom beter. Diskussie is dan nog steeds mogelijk.»
Peter: «Ik vrees ook dat het heel moeilijk zal zijn om in die nieuwe open volkspartij tot een eensgezind standpunt te komen. Immers, ik neem aan dat zowel de liberalen als de kristen-demokraten steeds eerder voor hun eigen projekt zullen willen kiezen. Dat is net het grote voordeel van CD&V. Wij proberen zelf ons projekt te realiseren. Daar hebben wij geen groot geheel voor nodig.»
Veto: Volgens de voortrekkers van de NCD was of is samenwerking tussen CD&V en VLD op middellange termijn de logische optie. Zijn er dan geen wezenlijke verschillen meer tussen beiden?
Koert: «Partijen kreëren altijd een vijandbeeld van anderen. Ze doen dit om de mensen op te peppen en dat is normaal. Als we eventjes trachten hier doorheen te kijken, dan blijkt dat die verschillen eigenlijk helemaal niet zo groot zijn. Als we durven kijken naar de inhoud van de teksten van andere partijen dan verdwijnen die vijandbeelden die partijen van elkaar proberen op te hangen en dan blijkt dat we helemaal niet zo ver van mekaar staan.»

Groeipotentieel

Frank: «Volgens mij zijn de verschillen toch nog altijd behoorlijk groot. Wat mij vooral nu stoort, is de strategie die de VLD tegenwoordig hanteert. Ze geloven blijkbaar niet meer in hun eigen groeipotentieel. Daarom proberen ze via een open volkspartij te werken voor enkele percentjes meer bij de verkiezingen. Dit krijgt men nooit door de strot van een VLD-kongres geduwd.»
Koert: «Er wordt hier helemaal niets door de strot geduwd. Er worden binnenkort vijf studiedagen georganiseerd waaruit dan zal blijken of er zo'n samenwerking mogelijk is of niet en niet alleen tussen de VLD en NCD. Ook andere deelnemers zijn meer dan welkom.»
Veto: Gaat de CD&V nu ook zijn deuren openzetten voor andere partijen zoals bijvoorbeeld de N-VA van Geert Bourgeois?
Peter: «Alle mensen die zich in ons nieuw en duidelijk profiel kunnen vinden, zijn welkom. Op dit moment zijn er zeker enkele raakpunten met de N-VA maar dat wil daarom niet zeggen dat wij al hun standpunten zullen overnemen of hun mensen zullen binnenhalen.»
Veto: Waarom jaagt de VLD-voorzitter het vrije onderwijs in het harnas, net terwijl er wordt gebouwd aan die open volkspartij?
Koert: «Je hebt het over de invoering van zedenleerlessen in katolieke scholen. Volgens mij ligt niemand daar echt wakker van en mag de diskussie dan ook niet verengd worden tot deze kwestie. Een op tien leerlingen haalt zijn einddiploma niet in het sekundair onderwijs, leerlingen gaan niet graag naar school, bijna de helft van de jongeren bist een keer in het middelbaar onderwijs enzovoort. Dat zijn de problemen die moeten worden aangepakt.»
Veto: Worden de politieke studentenorganisaties eigenlijk gepolst over onderwijskwesties?
Peter: «Ik denk niet dat het de taak is van een politieke studentenbeweging zoals CDS om politieke standpunten in te nemen. Onze belangrijkste opdracht als studentenorganisatie is studenten in kontakt brengen met politiek door gespreksavonden en debatten aan te bieden. Jong-CD&V is beter geschikt voor het vormen van standpunten.»

Mening

Frank: «Toch vind ik het een kans die we zeker niet mogen laten schieten en we moeten ons dan ook laten horen. Het maakt overigens niet uit of je al dan niet VLD-lid bent. We zijn bij LVSV allemaal liberaal en we zullen een standpunt innemen. Of wij echter ook ekspliciet zullen gevraagd worden om onze mening, is niet zeker.»
Veto: De politieke studentenverenigingen staan daarnaast zeer afzijdig tegenover de studentenkoepel Loko (Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie).
Koert: «Ik bemerk hier wel een sterke evolutie in. Vroeger nam Sociale Raad standpunten in gaande van studentenkwesties tot internationale politiek. Het was echt een politieke vergadering. Dit is nu veel minder het geval dus is het ook normaal dat politieke studentenorganisaties zich minder voelen aangesproken. Dit heeft dus vooral te maken met een verschuiving binnen Loko zelf.»
    «Een andere wijziging heeft te maken het gevoel van studenten dat ze alle rechten al verworven hebben. Het zou er nu op aan komen om slechts die rechten te verdedigen. Daardoor ga je zeer technisch werken en dat spreekt mensen minder aan. Daarom roep ik Loko ook op om steeds met een duidelijk standpunt naar buiten te komen en niet in het defensief te treden.»
Veto: Werken de politieke studentenorganisaties ook samen?
Frank: «Twee jaar geleden zijn we van start gegaan met het Politiek Studentenforum. Dit jaar is daar nog geen bijeenkomst van geweest. Ik wil eerst voor LVSV kiezen en mij pas daarna gaan engageren voor dergelijke projekten, maar het is alleszins een interessante piste. We moeten daarom nog niet meteen inhoudelijk gaan samenwerken. Ik zal al tevreden zijn als ik alle andere voorzitters leer kennen en dan zien wel wat er uit de bus komt.»
Peter: «Het is vooral een kwestie van tijd. Wij zijn ook bereid om zoiets op te bouwen, maar we moeten eerst naar onze eigen werking kijken. De semestereksamens hebben daar zeker geen goed aan gedaan. We herbeginnen haast vanaf nul, maar we hopen met een aantal interessante aktiviteiten opnieuw wat interesse te wekken.»
Corneel Haine
Thomas Leys
http: //www.ncd.be
http: //www.cdsleuven.be.tf/
http: //www.studiant.be/lvsv/
(wordt aangevuld op eindredaktie)


"Als we durven kijken naar de inhoud van de teksten van andere partijen dan verdwijnen die vijandbeelden die partijen van elkaar proberen op te hangen en dan blijkt dat we helemaal niet zo ver van mekaar staan"--- Sluit dit venster ---