Gespreksavond van LVSV met Vlaams minister Jaak Gabriëls

Gabriëls wil politiek kind niet zomaar loslaten

Jaak Gabriëls, medeoprichter van de VLD, is te vinden voor een nieuwe politieke herverkaveling. De liberale minister beschouwt zijn partij als een "middel tot een doel". Toch stelt hij de vernieuwers enkele duidelijke voorwaarden.

"We moeten openstaan voor nieuwe bewegingen, maar de operatie moet een verrijking en geen verwatering zijn." Dat zei Jaak Gabriëls vorige week op een gespreksavond van het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV). Meteen ontpopt de ex-Volksunievoorzitter zich tot de behoeder van het liberale gedachtengoed.
    Als hij de oprichting van de VLD vergelijkt met de huidige partijvernieuwing, stelt hij een belangrijk verschil vast. "In 1992 besloten Guy Verhofstadt en ikzelf de koppen bij mekaar te steken om te kijken op welke vlakken wij mekaar raakten. Toen bleek dat negentig procent van ons partijprogramma overlapte, hebben wij de VLD opgericht. Ik heb de indruk dat vandaag iets te veel de formule wordt benadrukt en niet de inhoud."
    De toenadering van de nieuwe beweging van Johan Van Hecke, NCD, geeft Gabriëls een kans, maar Spirit ziet hij niet meteen op de liberale trein springen. "Samen met NCD worden vijf studiedagen georganiseerd. Na afloop van die konferenties moeten de juiste konklusies worden getrokken. Ook Patrick Van Krunkelsven (Spirit) heeft lang met ons meegedacht, maar andere mensen binnen Spirit zijn niet VLD-minded. Hun toekomst ligt buiten de VLD, want wij gaan niet in hun richting marcheren."

Versplintering

    Politieke herverkaveling moet volgens Gabriëls tot meer overzichtelijkheid leiden. En dat is op dit moment niet het geval. "Spirit heeft met Anciaux wellicht een zekere aantrekkingskracht op de kiezer. Maar je moet dat ook een invulling kunnen geven." De versplintering van het politieke landschap vindt hij zonder meer problematisch. Met een verwijzing naar Antwerpen waarschuwt hij voor een veelpartijenkoalitie.
    De Antwerpse situatie is in liberale kringen een hot issue. Gabriëls vindt het bestuur in de Scheldestad een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. "De Antwerpse VLD heeft van in het begin duidelijk gesteld dat ze de groenen niet in de bestuursploeg wilde. Toch heeft men water en vuur samengebracht. Het resultaat is een koalitie van de onmacht."
    Over de huidige regering is de liberale minister gematigd positief. Een heruitgave van paars-groen acht Gabriëls niet onmogelijk, maar hij wil liever niet op de feiten vooruitlopen. "Stel dat de Nederlandse gebeurtenissen in België navolging krijgen, wat dan?" De recente uitlatingen van minister-president Dewael (VLD) in verband met een stembusakkoord, beschouwt hij dan ook als een taktische zet. "Het is een manier om bepaalde partners in moeilijke dossiers over de brug te krijgen."

Kernopdrachten

    Voor zichzelf heeft Gabriëls vijf kernopdrachten uitgewerkt. Die wil hij nog tijdens deze regeerperiode tot uitvoering brengen. Vooreerst wil hij via de eindtermen bij de jongeren het ondernemerschap stimuleren. "Ondernemen moet een bewuste keuze zijn en geen job die voortvloeit uit negatieve eliminatie," zo stelt hij. Verder wil Gabriëls internationale bruggen slaan en via een 'strategisch plan ruimtelijke ekonomie' ruimte kreëren om te ondernemen.
    Belangrijke krachtlijnen zijn ook het beschikbaar stellen van risikokapitaal en de administratieve vereenvoudiging. Volgens Gabriëls zal dit laatste proces de ekonomie een krachtige injektie geven. "In het regeerakkoord hebben wij ons geëngageerd voor vijfentwintig procent administratieve vereenvoudiging. Dit zal 2,5 procent ekonomische groei of minstens honderdduizend extra jobs opleveren." Hopelijk voegt Gabriëls snel de daad bij het woord, want de werkloosheidsijfers zijn in 2001, voor het eerst sinds enkele jaren, opnieuw gestegen.
Maarten Van Craen


--- Sluit dit venster ---