Reeks: politieke studentenbewegingen

Liberale studentenvereniging blauwer dan VLD.

Wij zijn ekstreme pacifisten. Met deze uitlating geeft Pieter Cleppe, voorzitter van LVSV-Leuven, aan dat de liberale studentenbeweging niet zomaar in de pas loopt van haar regerende geestesgenoten. Pieter mag dan wel een nonkel hebben die Guy Verhofstadt heet, dit belet hem niet om voor de liberale studentenvereniging een eigen koers uit te tekenen.

Ook hardnekkige clichés neemt Pieter niet zomaar als waarheid aan. Hij vindt dat we maar eens moeten ophouden met het gekanker over de lage politieke interesse van de jongeren. Volgens de blauwe rechtenstudent valt het allemaal wel mee. "Jongeren zijn geïnteresseerd, maar ze willen zich niet binden," zegt Pieter.
Veto: Welke initiatieven nemen jullie om studenten bij de politiek te betrekken?
Pieter Cleppe: "Wij bieden een heleboel diensten aan. Zo was er in het begin van het jaar een openingsdebat en onlangs zijn ook onze 'Blauwe maandagen' van start gegaan. Elke week nodigen we iemand uit die komt praten over een aktueel thema. Op die diskussieavonden is iedereen welkom. Verder bezoeken we bijvoorbeeld het parlement en organiseren we een aantal studentikoze aktiviteiten."
Veto: Komen de studenten massaal opdagen?
Pieter: "Er wordt vaak negatief gedaan over de politieke interesse van jongeren, maar als ik kijk naar het aantal aanwezigen op onze aktiviteiten, dan ben ik niet pessimistisch. Op het openingsdebat waren er ongeveer 550 toeschouwers en de eerste 'Blauwe maandag' lokte 130 geïnteresseerden. Ik merk wel dat het semestersysteem een rem zet op het studentenleven. Maar dat is een meer algemeen effekt."
Veto: Hoe ben je zelf bij het LVSV terecht gekomen?
Pieter: "Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in geschiedenis en in de manier waarop de maatschappij wordt geordend. Bovendien ben ik VLD-gezind, dus spraken de 'Blauwe maandagen' mij wel aan. Vorig jaar ben ik dan toegetreden tot het bestuur en dit jaar ben ik voorzitter geworden. Konkreet betekent dit dat ik alles mee moet organiseren."
Veto: Hoe sterk is de band met de 'moederpartij'?
Pieter: "Het LVSV krijgt geen geld van de VLD, maar we worden wel gesponsord door ereleden (voornamelijk VLD-mandatarissen, mvc). Bij het organiseren van aktiviteiten houden we enkel rekening met onze eigen standpunten. Dat leidt wel eens tot spanningen. Zo hebben we vorig jaar kritiek gekregen van De Gucht omdat we Gerolf Annemans hadden uitgenodigd. Maar de VLD moet ons niet beïnvloeden. Wij moeten de VLD beïnvloeden. Dat proberen we te doen via onze vertegenwoordiger in de werkgroep die het VLD-kongres voorbereidt."
Veto: Waar zitten dan de inhoudelijke verschillen?
Pieter: "Wij promoten het 'pure liberalisme'. De ideologie is voor ons heel belangrijk. Als we naar de VLD kijken, dan stellen we vast dat ze niet op alle vlakken konsekwent is. Wij bepleiten zowel op ekonomisch als op maatschappelijk vlak het 'klassieke liberalisme'. Dit betekent bijvoorbeeld dat de grenzen open moeten en dat er geen inburgeringskontrakten nodig zijn. Inburgering komt vanzelf als je een goede ekonomie hebt. Op internationaal vlak staan wij kritisch tegenover inmenging in buitenlandse aangelegenheden. Wij zijn voorstander van een vorm van isolationisme."
Veto: De VLD blokkeert nog altijd het migrantenstemrecht. Wat is jullie standpunt in dat dossier?
Pieter: "Iedereen die belasting betaalt, moet kunnen stemmen. Maar er schuilen een aantal gevaren om de hoek. Zo willen sommigen de toekenning van stemrecht koppelen aan een verstrenging van de snel-Belg-wet. Dat zou een slechte zaak zijn. De nationaliteit moet zeer soepel toegekend worden. Dus lijkt het mij veiliger de nationaliteitsvoorwaarde te behouden en de toekenning van de Belgische nationaliteit te vergemakkelijken."
Veto: Mag paars-groen nog vier jaar doorgaan?
Pieter: "Jazeker. Deze regering heeft heel wat gerealiseerd: de eutanasiewet, de belastingsverlaging, de snel-Belg-wet. Bovendien heeft ze een poging ondernomen tot administratieve vereenvoudiging. Uiteraard zijn er ook negatieve punten. Zo is er bijvoorbeeld meer regelgeving gekomen. Maar dat is vooral de schuld van sp.a en PS. Dus een regering met CD&V moet ook kunnen."
Veto: In Leuven is er een heuse polemiek ontstaan over de kotenstop. Moet die stop gehandhaafd blijven?
Pieter: "Nee, de kotenstop moet afgeschaft worden. De 'eigen volk eerst'-filosofie van Tobback is onaanvaardbaar. Studenten moeten op dit moment veel te veel betalen voor hun kot. Ik vind ook dat studenten eindelijk de kans moeten krijgen om in Leuven te stemmen."
Veto: Hebben jullie een goede relatie met de andere politieke studentenbewegingen in Leuven of zijn de relaties eerder gespannen?
Pieter: "We kennen alleen de mensen van CDS (kristen-demokratische studenten, mvc). Zij hebben na ons de beste werking. Qua aktiviteiten heeft het CDS een gelijkaardig aanbod, maar we hebben een vrij goede verhouding. Het is niet zo dat we elkaars affiches aftrekken. Wij proberen sportief te zijn en naast hun affiches te plakken."
Veto: Wat zijn je persoonlijke ambities?
Pieter: "Ik ambieer niet echt één welbepaalde funktie. Wel wil ik bepaalde zaken realiseren. Zo hoop ik een aantal wetten en verboden te kunnen afschaffen. In 2000 was ik kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar zonder grote verwachtingen. Eigenlijk moest ik gewoon de lijst opvullen. Misschien krijg ik ooit de kans om op een kabinet te werken. Dat zie ik wel zitten. "
Maarten Van Craen


--- Sluit dit venster ---