Filip Dewinter te gast bij LVSV

Zijn waarheid

Het leek wel een samenzwering die maandag. Via e-mail werden de geïnteresseerden op de hoogte gebracht van de locatie, want niet de Notre Dame maar l'Inconnu was de plaats van afspraak. En zoals te verwachten zat het bovenzaaltje helemaal vol. Een staaltje van ramptoerisme blijkbaar: eerder extreme ideeën stoten af, maar trekken ook aan.

Lieven De Rouck
Over het Vlaams Blok berichten is natuurlijk niet eenvoudig. De politieke correctheid vereist dat het Blok kritisch wordt benaderd en zelfs 'ontmaskerd'. Anderzijds moet men niet veel moeite doen om het Blok als een eigenaardige partij te beschouwen. Dit weekend nog, was te lezen dat het Blok opschuift naar het centrum en een deftige beleidspartij wil worden. In dezelfde krant bleek dat gemeenteraadslid Remie Timmers schuldig werd bevonden aan racisme. Hij had geroepen op de gemeenteraad "wanneer het Vlaams Blok zakken had gegooid aan het containerpark, dan zat daar geen slachtafval in, maar Turken.'' Tja. Ondertussen, nà de veroordeling door de rechtbank, is hij uit de partij gezet. Dat het Blok opschuift naar het centrum betekent overigens niet dat het een establishmentpartij wordt, beweerde Dewinter maandagavond. Lachend: "we stonden al behoorlijk rechts".
    Dewinter vond het naar eigen zeggen jammer dat er geen tegenbetoging georganiseerd was. Daarmee was de toon van de avond gezet, want zoals geweten is, is Dewinter niet gespeend van enig gevoel voor humor. Zoals toen hij zijn rinkelende gsm uitschakelde: "Het was Abou Jahjah." Na een korte inleiding door Dewinter werden heel wat vragen afgevuurd. Dewinter ging in op drie 'verdachtmakingen' ten aanzien van zijn partij: hij verklaarde dat zijn partij noch racistisch, anti-democratisch of demagogisch is. Het één en het ander valt aan te vechten, maar Dewinter leverde een aanvaardbaar discours. Zo ging hij uitgebreid in op het element 'racisme', te definiëren als rassenhaat. Dewinter gaf aan dat het partijprogramma van het Blok nationalistisch is, niet racistisch. Het zegt niks over huidskleur en geeft alle rassen dezelfde mogelijkheden om zich te integreren of Vlaming te worden. Al denken sommige militanten daar wellicht anders over.

Grijsheid

    Dewinter ontkrachtte dus ook dat het Blok demagogisch zou zijn, het Blok "spreekt gewoon de taal van het volk en sluit zich niet op in de ivoren toren". Dewinter bestreed hier enkele karikaturen die men maakt van het Blok, alleen vervalt hij er zelf dan weer in. Ook gaf hij aan geen backbencher te willen zijn, maar het debat aan te zwengelen, met af en toe provocerende ideeën. "Uit een confrontatie van ideeën kunnen een debat en een oplossing komen. Het Blok speelt daarin een unieke rol. Van welke ondraaglijke grijsheid zou de Belgische politiek anders zijn?". Het is waar dat het Blok als eerste het migrantenprobleem heeft aangekaart en wellicht zelfs enkele juiste analyses terzake maakt, die Dewinter ook herhaalde maandagavond. Maar of de extreme oplossingen van het Blok dit debat bevorderen en niet net blokkeren, valt nog te betwijfelen.
    Over het homo-huwelijk ging Dewinter behoorlijk uit de bocht. Het is niet ondemocratisch tegen het homo-huwelijk te zijn -- nog maar weinig landen erkennen het -- en sommigen hechten belang aan de traditie van de christelijke context. Maar dan: "Een tot twee procent van de bevolking vraagt om van de uitzondering de norm te maken. (Volgens de meeste schattingen is een tiende van de bevolking holebi, ldr). Het homo-huwelijk is een slecht voorbeeld voor de jeugd. Man-vrouw, man-man, vrouw-vrouw, het maakt niet meer uit tegenwoordig. De natuurlijke norm is nochtans wat hij is. Het is ook een modegril naturlijk, al die artiesten en intellectuelen die uitpakken met hun homoseksualiteit. En dan die Gay parade, waarbij men homoseksualiteit opdringt en voorstelt als de ideale maatschappijvorm." Tja, tja, tja.

Foldertjes

    Opvallend ook dat Dewinter, die er, zoals vermeld, prat op gaat geen demagoog te zijn, bij nogal wat thema's liever andere partijen aanpakt dan zelf duidelijkheid te scheppen. Hij beweerde ook dat het Blok geen confessionele partij is en dat niet Alexandra Colen, maar wel hijzelf het partijstandpunt vertegenwoordigt. Zij is vooral goed om stemmen te ronselen in conservatief-katholieke kringen blijkbaar. Dewinter was wel eerlijk en gaf toe dat het Blok (nog) geen beleidspartij is, maar een oppositiepartij. "Daarom kiezen onze kiezers ook voor ons". Natuurlijk is niet alles wat het Blok zegt verkeerd of ondemocratisch. Bepaalde ideeën over identiteit of subsidiariteit kan men verdedigen. Ook andere onderwerpen zoals Ford Genk en drastische belastingverlagingen, enkelbandjes voor asielzoekers, de snel-Belg-wet, soft-drugs, Europa, kwamen aan bod. Over sommige onderwerpen wist Dewinter dus wel iets te vertellen. Inderdaad is het 'cordon médiatique' één van de oorzaken van de onwetendheid over bijvoorbeeld het Europese standpunt van het Blok. Maar helaas lezen we daar ook zo weinig over in hun foldertjes.
    Het Blok liet ons toe vrij kritisch te zijn over het door Dewinter vertelde verhaal. Wij besluiten dan ook zoals de voorzitter van het LVSV inleidde: er is niet één waarheid, Dewinter heeft de zijne, wij hebben de onze. De lezer is ongetwijfeld in staat om de ene of de andere, of wellicht geen van beide, te omhelzen.


--- Sluit dit venster ---