LVSV-openingsdebat in aula Pieter De Somer

Somers en Dewever kissebissen over Brussel-Halle-Vilvoorde

Voor het openingsdebat van het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) van afgelopen dinsdag was aula Pieter De Somer zo goed als volgelopen. Onder leiding van VRT-journalist Marc Vandelooverbosch spitste het debat zich toe op de onderwerpen DHL en de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Het debat maakte nog maar eens duidelijk hoe verdeeld de verschillende Vlaamse partijen over die kwesties zijn.

Ralf Eicker
Elise Kuit
Op de affiche stonden Pieter De Crem (CD&V), Bart de Wever (N-VA), Caroline Gennez (SP.A), Bart Somers (VLD), Vera Dua (Groen!) en Freddy Van Gaever (Vlaams Blok). Pieter De Crem, Caroline Gennez en Vera Dua lieten zich echter vervangen door respectievelijk Hendrik Bogaert, Saïd El Khadraoui en Eloi Glorieux. Op vraag van moderator Vandelooverbosch om een oplossing aan te reiken voor het DHL-dossier hielden alle debaters lange monologen, maar een concrete oplossing kreeg het publiek niet te horen. Zo opperde Bogaert dat de Vlaamse regering als enige onderhandelaar met DHL zou moeten optreden, en dat enkel specialisten terzake aan het woord zouden mogen komen. "Wie er niets vanaf weet, zou beter zwijgen", vond Bogaert. Voorts pleitte Bogaert voor eerlijke communicatie met de burgers, waarmee hij bedoelde dat men de realiteit onder ogen moet zien en aanvaarden dat Zaventem nooit de 'gouden medaille' kan behalen: het Europese hoofdkwartier van DHL worden ligt niet binnen het bereik. Het maximaal haalbare is één van de Europese verdeelcentra blijven met een beperkte toename van banen.

Hogesnelheidstrein

    Somers sloeg een mea culpa over de problematiek rond DHL. Volgens hem is die te wijten aan de ongeremde drang van de VLD om extra jobs te creëren. Hij verweet in één adem de CD&V een gebrek aan initiatief om tot een oplossing te komen. De Wever zag het breder en trok de lijn door naar de nachtvluchten. Hij herinnerde eraan dat het voormalig minister van Mobiliteit, Isabelle Durant, was die een concentratiemodel voorstelde en die nachtvluchten wilde verbieden. Hierop pikte Glorieux in door te hameren op de negatieve gevolgen voor de gezondheid van de omwonenden van de luchthaven en hij meende dat de economische schade even groot zou zijn als de economische meerwaarde, mochten er meer nachtvluchten komen. Hij verweet DHL dat het de verschillende regeringen tegen elkaar zou opstoken, en hij gaf het bedrijf nog een veeg uit de pan door het een model van neoliberale globalisering te noemen.
    El Khadraoui had duidelijk geen kaas gegeten van dit onderwerp, wat hij ook toegaf. Hij vertelde dat hij zijn standpunt baseerde op informatie uit de media. Bijgevolg kon hij zijn mening niet overtuigend formuleren. Van Gaever daarentegen kon als voormalig Europees raadgever van DHL en ervaringsdeskundige in de luchtvaartsector uitpakken met veel zakelijke kennis, wat een meerwaarde in het debat betekende. Hij zei dat DHL het moeilijk zou kunnen krijgen door de concurrentie met de hogesnelheidstrein en door een eventuele langere staking van het Belgisch personeel. Naar zijn mening is de verhuizing van DHL naar Duitsland al beslist, wat hoe dan ook een verlies van banen zal betekenen.

Gekissebis

    Bij het tweede onderwerp van de avond, de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde liepen de gemoederen soms hoog op. Vooral tussen Somers en De Wever was er heel wat gekissebis. Voor de VLD was de communicatie met de Franstaligen de uitdaging die men moest aangaan, omdat volgens Somers daar de oplossing van het probleem lag. Hij hamerde op een doorbraak in het dossier, niet omdat het belangrijk is om de 'beste Vlaming van de klas' uit te hangen, maar om een daadwerkelijke oplossing van het probleem te vinden na veertig jaar. De Wever benadrukte dat de oplossing in feite binnen handbereik ligt, omdat in het Vlaams regeerakkoord maatregelen zijn opgenomen wanneer de Franstaligen zouden dwarsliggen. Hij vond ook dat het hoog tijd werd voor een doorbraak, en dat het onderlinge geruzie tussen de Vlaamse partijen moest stoppen.
    In scherp contrast met de gedrevenheid van Somers en De Wever in dit onderwerp stond de gelatenheid van Glorieux. Hij relativeerde de splitsing: Groen! is wel degelijk voor, maar "als dat de problemen zijn in België, dan gaat het toch zo slecht niet in ons landje" aldus Glorieux. Bogaert bleef op de vlakte en El Khadraoui kwam ook op een consensus met de Franstaligen uit. Van Gaever ten slotte herhaalde het traditionele Vlaams-Blokstandpunt: Vlaanderen onafhankelijk en voor één keer alle Vlamingen samen op één lijn. Dan zouden alle problemen wel opgelost geraken.
    Na het verplichte vragenrondje was de debatavond afgelopen en traden uw reporters met de herinnering aan een bij momenten hevig, maar al bij al weinig verrijkend debat de donkerblauwe Leuvense nacht tegemoet.


--- Sluit dit venster ---