LOKO al twee weken politiek neutraal

Over studenten en standpunten

De recente beslissing van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO) om voortaan politiek neutraal door het leven te gaan, zorgde voor heel wat deining. Gedurende twee weken verschenen heel wat reacties en commentaren op het besluit. Een bondige samenvatting en enkele nieuwe reacties uit binnen- en buitenland.

Joris Beckers & Clara Vanmuysen
Op haar laatste Open Algemene Vergadering (OAV) besliste LOKO om geen politieke standpunten meer in te nemen. Daarmee werd de trend van de laatste jaren om politieke stellingnamen uit de weg te gaan, geofficialiseerd. De beslissing kwam er na protest van heel wat kringen tegen de steun van LOKO-Sociale Raad aan de fakkeltocht van begin november. Daarin werd stelling genomen tegen het toenmalige Vlaams Blok en voor 'democratie, solidariteit en gelijke rechten'. Na discussie besliste de OAV, waar alle Leuvense kringen vertegenwoordigd zijn, om politieke standpunten voortaan links te laten liggen. Dat gebeurde zo goed als unaniem.

Laf

    Dezelfde week nog pikten zowat alle Vlaamse kranten het nieuws op. Naast de zuivere berichtgeving van de feiten, verschenen ook enkele commentaren van bekende oud-studenten. Zo noemde Walter Pauli, adjunct-hoofdredacteur van De Morgen en zelf jarenlang actief in de Leuvense studentenbeweging, de beslissing "waanzinnig". Pauli vindt het "triest als zelfs de studenten geen standpunt meer durven in te nemen" en drukt zijn spijt erover uit dat "LOKO beslist heeft om zichzelf te muilkorven." In de Gazet van Antwerpen nam oud-studentenleider Paul Goossens de woorden 'laf' en 'een staaltje bekrompen carrièreplanning' in de mond. Hij verwijt de jonge generatie dat ze haar verantwoordelijkheid niet opneemt en dat ze bang is van haar eigen schaduw. Ook in de Veto van vorige week verschenen heel wat lezersbrieven over de kwestie.
    De verhouding tussen studentenbewegingen en politiek is al langer dan vandaag een heikel thema. In de jaren 60 woedde reeds de discussie over het politieke engagement van de studentenkringen. Op een serieuze opstoot rond '68 na is de politieke bemoeizucht van de studenten er echter enkel op achteruitgegaan. Vandaag zweren de Antwerpse Unifac en het Gentse Faculteitenkonvent bij politieke neutraliteit als het niet over onderwijsmaterie gaat. Twee weken geleden sloot ook LOKO zich op dit vlak officieel bij haar tegenhangers aan.
    Maar hoe zit dat bij onze Europese buren? En hoe denken de politiek meest ervaren studenten over de apolitieke houding van LOKO?

Landelijke Studentenvakbond (Nederland)

Gijs van Dijk: (vice-voorzitter LSVb)«In Nederland worden meestal geen politieke standpunten ingenomen, behalve als het over onderwijs gaat. Er bestaat immers niet echt een regeling rond politieke stellingnamen en elk geval wordt telkens apart afgewogen. Zo worden over maatschappelijke verschijnselen als racisme wel uitspraken gedaan, omdat we in de maatschappij staan. Dat vind je ook terug in onze beginselen. Over de oorlog in Irak werd er dan weer geen standpunt ingenomen en als de naam van een partij valt, dan haakt men in Nederland af. Dat ligt immers heel moeilijk. Het is namelijk niet de bedoeling een mening op te dringen aan de studenten.»

National Union of Students (Verenigd Koninkrijk)

Damien Kavanag: (voorzitter NUS-Noord-Ierland)«Het is ongelooflijk dat er zoiets in België beslist werd. De universiteit is de plaats bij uitstek voor vrije meningsuiting en standpunten. Zo is er door onze ledenorganisaties over het hele land officieel geprotesteerd tegen de oorlog in Irak. Ook als er partijen aan te pas komen, uiten studentenverenigingen zich hier na democratisch overleg over de standpunten.»
Vikram Hurbungs: (voorzitter studentenkoepel London South Bank University) «Onze communicatieverantwoordelijken gaan altijd na in hoeverre iets effect heeft op onze unief of koepel. Voor we een uitspraak doen consulteren we de achterban en er wordt ook altijd gekeken in hoeverre een aantal MP's (parlementsleden, red) ons steunen. Er gaan dus heel veel consultaties en informele gesprekken aan een uitspraak vooraf. Als we ons aangesproken voelen door de British Nationalist Party (extreem-rechts, red), dan zullen we zeker een standpunt innemen.»

Pora (Oekraïne)

Nina Sorokopud: (woordvoerster van de studentenbeweging Pora) «LOKO heeft recht op haar eigen beslissing, maar hier is zoiets niet mogelijk. Wij kunnen niet op een afstand blijven, maar moeten nu onze toekomst in eigen handen nemen. Alleen op die manier kan je iets bereiken. Als je zelf niets doet, dan beslissen anderen over jouw toekomst.»

Freier Zusammanschluss von StudentInnenschaften (Duitsland)

Nele Hirsch: (politiek specialiste FZS) «We zitten met hetzelfde probleem. In een aantal Bundesländer hebben de studentenverenigingen een politiek mandaat, maar in andere dan weer niet. Dat hangt af van het plaatselijke Hochschulgesetz, dat dit wettelijk regelt. We hebben dit mandaat in het federale Hochschulrahmengesetz proberen te krijgen, maar dat is spijtig genoeg niet gelukt.»
Veto: Maar LOKO heeft zelf de beslissing genomen.
Nele: «De studenten zelf? Nee, zo dom zijn wij in Duitsland niet. Zo zijn er hier al veel resoluties en oproepen geweest tegen de oorlog in Irak en tegen extreem-rechtse Burschenschaften. Soms komt er dan wel eens een klacht, maar daardoor laten we ons niet afschrikken.»

"Een staaltje bekrompen carrièreplanning" (Paul Goossens in GvA)"Als je zelf niets doet, dan beslissen anderen over jouw toekomst" (Nina Sorokopud, Pora, Oekraïne)"Zo dom zijn wij in Duitsland niet" (Nele Hirsch, FZS)


Christen-democratische Studenten (CDS)

Als ik groot ben word ik: CD&V
Veto: De Leuvense studenten nemen enkel nog maatschappelijke standpunten in en keren zich af van uitgesproken politieke meningen.
Bart Devoldere: (Nationaal voorzitter CDS) «Vanuit het oogpunt van een studentenbeweging die als doel heeft studenten in contact te brengen met politiek op alle niveaus, uit alle windstreken en uit alle lagen van de bevolking is het moeilijk te begrijpen dat er bij studentenvertegenwoordigers een angst bestaat om hun mening over maatschappelijke thema's - wat is politiek anders - te verkondigen. Ben je al lid van een politieke partij als mensen je mening kennen over een bepaald onderwerp?»
    «Het is aan de andere kant ook zo dat LOKO (Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie, red) zich niet hele dagen moet bezighouden met politiek hete items. Maar als er vragen komen wat LOKO denkt over een bepaald onderwerp, vind ik dat LOKO het zelfrespect moet hebben om naar buiten te komen met een gefundeerde mening.»

Animo

Als ik groot ben word ik: sp.a
Veto: Wat is in jouw normen een 'politiek standpunt'?
Laurent Winnock: (Nationaal voorzitter Animo) «Vanuit mijn persoonlijke ervaring ondervind ik dat politiek engagement niet zozeer meer wordt ervaren als partijpolitiek maar eerder als een sociaal engagement. Dit vooral binnen studentenmilieus. Er is dus wel nog een sterke vorm van engagement aanwezig bij de jongeren, maar die is niet meer partijgebonden. De beslissing van LOKO is wel jammer, omdat de studenten hun politieke slagkracht verliezen.»
Veto: Wat is het alternatief voor het partijpolitieke standpunt volgens jou?
Winnock: «We merkten dat onze samenwerking met GROEN! en Spirit een groot succes is. Jongeren willen zich niet meer aan één partij binden en dus zijn ze enthousiast als meerdere partijen samen een project starten.»

Jade!

Als ik groot ben word ik: GROEN!
Veto: De beslissing van LOKO is voor jullie geen verrassing?
Jan Heynen: (Nationaal voorzitter Jade!) «De discussie loopt al jaren. Naar aanleiding van de fakkeltoch van SoRa (Sociale Raad, red) is de discussie terug op tafel geworpen.»
Veto: Een van de argumenten om het standpunt te aanvaarden was de stelling dat de mening van iedere student moet gerespecteerd worden.
Heynen: «Wanneer de studenten terugvallen in de retoriek van 'iedere student' immobiliseren ze zichzelf. Zo zal er nooit nog een enkel standpunt kunnen ingenomen worden. Er zullen steeds studenten zijn met een andere visie. Het begrip 'vertegenwoordiging' krijgt een andere inhoud.»
Veto: Zien jullie als jongerenpartij een oplossing voor deze politieke desinteresse?
Heynen: «Het is nu eenmaal van deze tijd dat de politieke participatie van jongeren daalt. Hierin schuilt het gevaar van een democratisch deficit in de toekomst. Wat er nu in de studentenbeweging gebeurt, is enkel een signaal van een evolutie in de maatschappij.»

Liberale Vlaamse Studentenvereniging (LVSV)

Als ik groot ben word ik: waarschijnlijk toch VLD
Veto: Leuvense studenten nemen geen politieke standpunten meer in.
Laurent De Meester: (Nationaal voorzitter van LVSV) «Studenten snoeren hiermee hun eigen mond. Het is net het voordeel van de student dat hij de mogelijkheid heeft om met meer vuur achter zijn beslissingen te staan, hij kan zich meer permitteren. Kijk maar naar de Leuvense studenten in '68.»
Veto: In hoeverre speelt de verrechtsing van de maatschappij een rol in de verminderde politieke aspiratie van jongeren?
De Meester: «In Antwerpen draait het LVSV bijzonder slecht omwille van de enorme Vlaams-Blok-populatie. Een activiteit krijgt daar weinig bijval als ze niet extreem-rechts getint is. Maar hier aan de VUB (Vrije Universiteit Brussel, red), waar ik studeer, is de sfeer echt anti-Blok.»

Prego-sms

Als ik groot ben word ik: Spirit
Veto: Kan je het standpunt van de LOKO begrijpen?
Miranka Relecom: (Nationaal voorzitter Prego-sms) «Ik vind het heel vreemd dat er geen politieke, maar wel nog maatschappelijke standpunten worden ingenomen. Politiek gaat tenslotte over de maatschappij. Je kan toch enkel een mening vormen door de verschillende partijen te leren kennen.»
    «Jongeren kunnen ook meer doorgedreven standpunten innemen, kijk maar naar mei '68. Wij als jongerenvleugel kunnen ook meer dingen organiseren dan onze moederpartij. Zo hebben we filtertips uitgebracht, een boekje filterpapiertjes met op ieder blaadje een politiek standpunt gedrukt.»
Veto: Wat betekent rechts voor een jonge politica zoals jij?
Relecom: «Een miljoen mensen stemt op het Blok, drie miljoen niet, dat is nog steeds veel meer. Het is wel erg dat het NSV steeds tegenbetoogt in de zin van 'we gaan maar wat betogen'.»


--- Sluit dit venster ---