Waer krijgt zijn dream-team niet

Twee kandidaat-vicerectoren weggestemd

Alweer hommeles aan de K.U.Leuven. Van de acht kandidaat-vicerectoren die kersvers rector-elect Mark Waer naar voren schoof, werden er twee afgewezen door de decanen en externe bestuurders. De Leuvense universiteit heeft nog steeds te kampen met onenigheid.

Jeroen Deblaere, Maarten Goethals & Maud Oeyen

De Bijzondere Universiteitsraad (BUR), die samengesteld is uit de Academische Raad en de Raad van Bestuur, verwierp donderdag omstreeks 18u de kandidatuur van zowel historicus Jo Tollebeek als medicus Peter Marynen als vicerector. Tollebeek die uit de Letterenfaculteit stamt en nochtans een goede onderzoeksreputatie geniet, werd niet aanvaard als vicerector voor Onderzoek. Ook Peter Marynen kreeg om nog onduidelijke redenen geen mandaat om als vicerector de groep Biomedische Wetenschappen te leiden.

Kloof

Tollebeek is een gewaardeerd professor binnen zijn faculteit en is ook buiten de universiteit een algemeen erkende persoonlijkheid. De cultuurhistoricus werd anderhalve maand geleden benoemd tot buitenlands lid van de gereputeerde Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en zopas nog verkozen als voorzitter van het gezaghebbend panel dat de oprichting en werking van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand begeleidt. Daarnaast is hij ook ondervoorzitter van de Subgroep Kwaliteitszorg Onderzoek Humane en Sociale Wetenschappen van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Daarnaast is zijn publicatielijst niet mis. Maar Jo Tollebeek is al langer een veelbesproken figuur binnen de universiteit. In februari haalde hij nog het nieuws door in een open brief het ontslag te eisen van Jef Roos, de voorzitter van de BUR, na de niet-verlenging van het mandaat van huidig rector Marc Vervenne. Bovendien hekelde Tollebeek de kloof tussen enerzijds de universitaire gemeenschap en anderzijds haar bestuurders. De voordracht van Tollebeek als vicerector werd door deze laatsten nu tegengehouden. De onbekende Marynen zou binnen zijn eigen groep niet gedragen worden. Marynen voert onderzoek bij het departement Menselijke Erfelijkheid van Bart De Strooper, die overigens nog samen met Tollebeek in de universitaire denktank Cipressa zat.

Tegenkanting

De niet-aanstelling van beide kandidaten betekent een heuse klap voor de universiteit en wijst erop dat de crisis binnen de universiteit ook met de nieuwe rector nog niet meteen opgelost is. Waer wordt nog voor zijn officiŽle ambtstermijn met serieuze tegenkanting geconfronteerd. Zijn eerste echte beslissing werd door de BUR deels verworpen. Een signaal dat te kennen geeft dat Waer op zijn tellen moet passen de komende vier jaar. Nooit eerder gebeurde het dat de BUR ervoor opteerde het door de rector-elect voorgestelde college niet te aanvaarden. Een slag in het gezicht van Mark Waer Ė die naar eigen zeggen streefde een breed gedragen en evenwichtig college samen te stellen.

Verkozen

In alle tumult zou men vergeten dat er ook een aantal kandidaten aanvaard werden. Filip Abraham (Humane Wetenschappen), Karen Maex (Wetenschap en Technologie) en Ludo Melis (Onderwijs) behouden hun plaatsje in het College van Bestuur. Nieuwkomers zijn Tine Baelmans (Studentenaangelegenheden), Bart de Moor (Internationalisering) en Jan Beirlant (K.U.Leuven Campus Kortrijk).
Volgende week zal rector-elect Mark Waer dus moeten komen aandraven met nieuwe namen op een nieuwe Bijzondere Universiteitsraad. Benieuwd hoe de BUR dan zal reageren op het voorstel van Waer.