Cultuur

Met Angels in America waagt Olympique Dramatique zich aan een moderne toneelklassieker. Het resultaat heeft meer weg van een kitscherig cherubijntje dan de beoogde aartsengelen.

Hoewel de Oscars al enkele jaren van hun pluimen aan het verliezen zijn – de hashtags zijn niet meer bij te houden – wagen we ons graag nog eens aan wat waarzeggerij over de gouden beeldjes.

In een experimentele, taboedoorbrekende voorstelling tracht Leeg zin te geven aan eenzaamheid. Campustoneel opent de deuren van een universele problematiek die, hoe dan ook, ontroert.

Met ingetogen, elegante bewegingen leidt Kevin Hendrickx het Leuvens Universitair Koor door een programma Britse muziek. Onder de spitsbogen van de Sint-Jan-de-Doperkerk weerklonken onbekende parels.