Cultuur

In de SoundCheck licht Veto maandelijks toe waarom je twee kersverse albums al dan niet aan je gehoor mag blootstellen. Deze maand ondergaan de Belgische bands Het Zesde Metaal en SCHNTZL de test.

Met de integratie van de campussen in de KU Leuven drie jaar geleden is de universiteit ook vele vormen van cultuur rijker. Veto nam de cultuurwerking op de campussen onder de loep.

Navraag: Eva Brems

Interview

Vluchtelingencrisis, Trump, een ontwricht Midden-Oosten. Staat de wereld in brand of is dat slechts perceptie? Professor Mensenrechten Eva Brems (UGent) laat haar licht schijnen op de actualiteit.

500 jaar geleden rolde de eerste versie van Thomas Mores Utopia van de drukpers. Het luidde de start in van een nieuw fenomeen en was de aanleiding voor de tentoonstelling 'Op zoek naar Utopia'.