Cultuur

Thomas Vanderveken lijkt een contradictio in terminis. Pianist en Klara-gezicht aan de ene kant. Presentator van JIMtv en Steracteur Sterartiest aan de andere. “Ik zie dat niet als een spreidstand."

LUCA Drama en Cie Tartaren brengen deze week in OPEK de coproductie “Heldendaden”. Een voorstelling geïnspireerd op persoonlijke worstelingen, die gezien de spelers niet de minste zijn.

Vorige week organiseerden de vierdejaarsstudenten ingenieur-architect de Existenzweek. Het vinden van een geschikte locatie voor dat evenement bleek een helse zoektocht.

In Museum M onderzoekt kunstenaar Oriol Vilanova de vertaalslag tussen kunstwerk en publiek. Daarvoor speelt de curator een sleutelrol.