Internationaal

Studenten en professoren zullen makkelijker in het buitenland kunnen studeren of lesgeven, nu een pan-Afrikaans verdrag de bilaterale akkoorden vervangt.

In een vorig leven docent aan de KULeuven, sinds kort decaan Religiewetenschappen in Temuco, Chili. Haar leven is er één van geloof en sociaal engagement. Sandra Arenas Pérez en de kerkelijke kloof.

Op 17 oktober 2019 startten in Beirut, hoofdstad van Libanon, protesten aangevuurd door jongeren. Intussen volgde professor in elektrotechniek Hassan Diab premier Hariri op als nieuwe eerste minister.

Sinds begin dit academiejaar werkt een KU Leuven-taskforce aan voorstellen om het studiegeld voor internationale studenten buiten de EER te uniformiseren. Nu loopt ze af, zonder resultaat.