Internationaal

Europa moet structureel anders, zei Macron. En zo geschiedde: een top was geboren. De Vlaamse Europarlementsleden zijn het dan wel eens over klimaat en R&D, politieke vernieuwing blijft moeilijk.

Internationale studenten kunnen rekenen op steunmaatregelen van universiteiten: denk aan de huurkostvermindering van 50% op KU Leuven koten. In Nederland komt de overheid nu zelf tussen.

De KU Leuven wil de bestaande ethische commissie Dual Use, Military Use and Misuse of Research uitbreiden met mensenrechtenexpertise. Een contractclausule komt er vanuit praktische overwegingen niet.

Veertig universiteiten met belangrijke klimaatonderzoekseenheden bundelen de krachten om de wereld het belang van betrouwbare klimaatkennis te doen inzien. De KU Leuven blijft (voorlopig) aan kant.