Internationaal

Maar liefst 4.447 studenten ruilden vorig jaar hun zo geliefde Leuven in voor een avontuur naar het onbekende. Maar waar ligt nu het walhalla van de Leuvense student?

President van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Voor velen een ontzagwekkend idee, niet voor de Leuvense rechtenstudent. Voor wie hem nog niet kent, hij is een echte Vlaming: Koen Lenaerts.

In ‘Know thy neighbour’ laten we internationals aan bod over thema’s uit hun thuisland. Deze keer spitsen we ons toe op de verkiezingen in Brazilië, waar de democratie op het spel staat.

Vlaanderen bengelt onderaan de OESO-lijst wanneer het gaat over de kloof tussen de schoolresultaten van autochtone versus allochtone jongeren. Een bedroevende score, de vraag is: wat nu gedaan?