Internationaal

Eind vorige maand verkoos het kleine IJsland een nieuw parlement. Een opvallende nieuwkomer was de Piratenpartij.

In Zuid-Afrika braken een aantal maanden geleden zware studentenprotesten uit rond betaalbare inschrijvingsgelden en de dekolonisering van het onderwijssysteem. Het land kraakt opnieuw.

John Restakis predikt voor een menselijkere en socialere economie, wat volgens hem niet onmogelijk is. Maar 'de huidige economie streeft enkel winstbejag na'.

De KU Leuven denkt na over een meer geharmoniseerd taaltestbeleid. Nu worden internationale studenten verplicht tot een dure taaltest waarvoor veel Vlaamse studenten vrijgesteld zijn.