Onderwijs

Expansief beleid, campusconflicten en een rector die het debat niet schuwt: de KU Leuven lijkt zich opnieuw af te zonderen. Samenwerking tussen universiteiten blijkt bewogen geschiedenis.

De faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen aan de KU Leuven is gestegen in de ranglijsten van de Times Higher Education. Wereldwijd staat ze in de top tien.

De Vlaamse regering doet geen extra besparingen op de universiteiten, wel op de hogescholen. 'De minister was het volledig eens dat wij al dermate veel inspanningen hebben geleverd', aldus Luc Sels.

De ijkingstoetsen van burgerlijk ingenieur, ingenieur-architect en Diergeneeskunde kennen dit jaar slechtere scores. Onder andere COVID-19 heeft daar mogelijk een hand in gehad.