Onderwijs

In tegenstelling tot de vorige rectorverkiezingen brengen LOKO en Stura één studentenmemorandum uit. Zo willen ze in blok naar de kandidaten trekken.

11 mei wordt een strijd tussen zittend rector Luc Sels en toxicoloog Jan Tytgat, zo maakt de kiescommissie bekend. Kandidaten hadden tot woensdagmiddag om zich aan te dienen.

Discussies over onderwijshervormingen in de bachelors doen opnieuw vragen rijzen bij de positie van de vakken Religie, zingeving en levensbeschouwing. Toch vallen die vakken niet zomaar te vervangen.

Het hoger onderwijs gaat volgende week terug naar de situatie van december: slechts een beperkt aantal lessen zullen nog fysiek doorgaan. Stille studieruimtes kunnen ook nog.