Onderwijs

Van extra vakken Frans tot een bindende ijkingsproef, verscheidene plannen liggen op tafel om het niveau bij de Vlaamse student op te krikken.

De hoeveelheid gebruikelijke studievoortgangsbetwistingen op Vlaams niveau is vorig jaar weer gestegen. Maar dat zegt niet direct iets over de juridisering van het hoger onderwijs.

Een toekomstnota over de bibliotheken van Humane Wetenschappen kiest voluit voor digitalisering. Vanuit de faculteiten komt weerstand om de boeken te snel uit de rekken te halen.

De Vlaamse regering wil terug prestige geven aan de lerarenopleiding. Maar dat getuigt van een verouderde visie op het beroep, zeggen studenten en docenten.