Onderwijs

Als eerste vicerector Cultuur-, Duurzaamheid en Diversiteitsbeleid aan de KU Leuven heeft Katlijn Malfliet het niet gemakkelijk. Het enthousiasme is er, maar concrete realisaties gaan langzaam.

Vanaf volgend academiejaar kunnen studenten een tweejarige master filosofie volgen aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte.

De Studentenraad van de KU Leuven (Stura) stapt uit de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). De zoveelste voorgestelde hervorming is niet aanvaardbaar voor Stura.

De visitatiecommissies zijn verleden tijd. In de plaats daarvan zal de KU Leuven onder het wakende oog van de NVAO nu zichzelf kritisch onder de loep nemen. Hoe kritisch, daar is discussie over.